Nowy Rok to dla wielu z nas czas postanowień i zmian. Jak najlepiej wyrazić swoje postanowienia noworoczne po angielsku? Stosując wyrażenie ‘be going to’ (zamierzać).

Kiedy stosujemy ‘be going to’:

– gdy opowiadamy o naszych zamiarach:

I’m going to have dinner at that restaurant.

She’s going to apply for a new job.

They aren’t going to visit New York this year.

– o tym co już zdecydowaliśmy:

We’ve decided to organize a barbecue party. We’re going to invite Anna and her sister.

They’re going to travel round Mallorca. They’ve already rented a car.

–  w sytuacji gdy wiemy (potrafimy przewidzieć) jak ona się skończy – znamy stan obecny

Look at her! She doesn’t look well. She’s going to faint.

Look at those clouds. It’s going to rain.

Zdania tworzymy podobnie jak w present continuous ( https://ang-poznan.pl/2019/10/14/jak-ogarnac-present-continuous/).

  • twierdzące (podmiot + to be + going to + bezokolicznik)

I am going to visit her.

He is going to buy a new car.

We are going to move to Cracow.

  • przeczenia (podmiot + to be + not + going to + bezokolicznik)

I’m not going to talk to them.

She isn’t going to work here any longer.

You aren’t going to read this book.

  • pytania  (to be + podmiot + going to + bezokolicznik)

Are you going to sell this house? Yes, I am./ No, I’m not.

Is she going to marry Gerry? Yes, she is./ No, she isn’t.

Are they going to quit smoking?  Yes, they are./ No, they aren’t.

Jeśli więc macie już zamierzenia na rok 2020, to możecie je wyrazić używając konstrukcji ‘be going to’.

Jedno z moich postanowień to: I’m going to drink less coffee:)

A jakie są wasze postanowienia noworoczne?

Zdjęcie: pixabay.com