Dziś przyglądam się arkuszowi z poziomu podstawowego z 20109 (egzamin w tzw. nowej formule). Arkusz znajdziecie tu (otwórzcie go koniecznie śledząc mój wpis).

Jak pamiętacie egzamin trwa 120 min. Pierwsza jego część to słuchanie – rozumienie ze słuchu (zadania od 1 do 3). Wymagane jest tu zrozumienie prostych, typowych wypowiedzi ustnych w standardowej odmianie języka (teksty artykułowane są oczywiście wyraźnie).
Zadanie nr 1 to zadanie prawda/fałsz. Należało więc znaleźć w tekście określone informacje i określić, które ze zdań są prawdziwe, a które nie. Można tu było zdobyć maksymalnie 5 punktów.
Zadanie drugie to zadanie na przyporządkowanie. Należało każdej wypowiedzi przyporządkować pasujące zdanie. Do zdobycie 4 punkty.
Zdanie nr 3 było testem wyboru. Zdający usłyszeli sześć odrębnych tekstów i po znalezieniu określonej informacji wybierali spośród trzech podanych opcji. Można było uzyskać 6 punktów za to zadanie.
Za tę część egzaminu do zdobycia jest 15 punktów.

Zadania od 4 do 7 to rozumienie tekstów pisanych – czytanie. Zadaniem zdającego jest zrozumieć proste wypowiedzi pisemne.
Zadanie nr 4 to przyporządkowanie. Każdemu z czterech fragmentów teksu należało przyporządkować nagłówek. Trudność polegała na tym, że nagłówków podano sześć. Zdający mogli zdobyć 4 punkty.
Zadanie piąte to trzy krótkie odrębne teksty (w ubiegłym roku o sporcie). Po zapoznaniu się z każdym z nich należało wybrać odpowiedź (spośród trzech podanych), która korespondowała z postawionym pytaniem. Jeden tekst – jedno pytanie. Można było zdobyć 3 punkty.
Zadanie nr 6 to również test wyboru. Jednak tutaj wszystkie pytania (a było ich pięć = maksymalnie 5 punktów) dotyczyły jednego tekstu. Dodatkową trudnością był wybór spośród czterech, a nie trzech odpowiedzi.
Ostatnie zadanie z czytania, zadanie siódme, wymagało zrozumienia związku między fragmentami teksu. Z tekstu usunięto trzy fragmenty. Należało więc ten tekst uzupełnić wybierając spośród pięciu opcji. Trzy punkty do zdobycia.
Za tę część egzaminu do zdobycia jest również 15 punktów.

Zdania nr 8 i 9 to znajomość środków językowych. Na poziomie podstawowym wymagany jest w miarę rozwinięty zasób środków językowych.
Zadanie ósme obejmowało pięć luk. Należało uzupełnić je tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Nie ma strachu! Do każdej luki podane były trzy opcje do wyboru. Tu zdający mogli zdobyć pięć punktów.
Zadanie nr 9 wymagało przetłumaczenia fragmentów zdań podanych w nawiasach. Ale i w przypadku tego zadania propozycje tłumaczeń były podane. Również można było dostać maksymalnie 5 punktów.
Za część egzaminu obejmującą znajomość środków językowych do zdobycia na egzaminie jest 10 punktów.

Ostanie zadanie w arkuszu to wypowiedź pisemna. Całe 10 punktów możecie tu zdobyć:) W ubiegłorocznej sesji należało napisać maila do kolegi z Londynu. Motywem przewodnim wypowiedzi było wynajmowane przez zdającego mieszkanie w Szkocji (podczas stypendium).

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych znajdują się w Informatorze. Wpis z przydatnymi linkami (również do Informatora) znajdziecie tu.

W zadaniach od 1 do 9 pamiętajcie o PRZENOSZENIU ROZWIĄZAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Jeśli macie pytania lub wątpliwości – piszcie.

W tym tygodniu możliwy jest jeszcze wasz udział w Treningu do Matury 2020.

Wpis o treningu znajdziecie tu.

Zdjęcie główne pelex.com (Lukas)

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *