Czas najwyższy przeanalizować ubiegłoroczny arkusz z poziomu rozszerzanego. Jest tu.

150 minut i maksymalnie 50 punktów do zdobycia.

Struktura arkusza na poziomie rozszerzonym jest podobna to tej z poziomu podstawowego.

Egzamin rozpoczyna się od części ze słuchania. Trzy zadania o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru.

Zadanie nr 1 to trzy odrębne teksty. Do każdego z nich zadano pytanie, a odpowiedź należało wybrać z trzech podanych opcji. W pierwszym tekście/ pytaniu należało określić intencję nadawcy tekstu. W drugim określić główną myśl tekstu. Natomiast w trzecim oddzielić fakty od opinii. Trzy punkty do zdobycia.

Zadanie drugie polegało na przyporządkowaniu danej wypowiedzi odpowiedniego zdania. Należało wysłuchać czterech odrębnych wypowiedzi (w ubiegłym roku dotyczyły one niepotrzebnych rzeczy) i wybrać właściwe zdanie spośród pięciu możliwości. Zadający mogli zdobyć 4 punkty.

Zadanie nr 3 to test wyboru, podobnie jak zadanie nr 1. Tylko tutaj wszystkie pytania (pięć) dotyczyły jednego teksu i należało wybierać spośród czterech możliwości. Pięć punktów do uzyskania.

W części rozumienia ze słuchu na poziomie rozszerzonym można maksymalnie uzyskać 12 punktów.

Zadania od 4 do 6 to czytanie.

Zadanie nr 4 wymagało przeczytania trzech teksów i wskazania, w którym z nich można znaleźć podaną w pytaniu informację. Trzy teksty i cztery pytania = cztery punkty do zdobycia.

Zadanie piąte wymagało rozpoznania związków między częściami teksu. Z tekstu usunięto cztery fragmenty. Należało więc ten tekst uzupełnić wybierając spośród pięciu opcji.  Zdający mogli zdobyć cztery punkty.

Ostanie zadanie z czytania obejmowało aż dwa teksy. Zadanie jest testem wyboru. Zwykle do pierwszego tekstu są trzy pytania, a do drugiego dwa. Wybierać należy z czterech podanych opcji. I tak też było w ubiegłym roku. Teksty nigdy nie są krótkie! Maksymalnie można zdobyć pięć punktów. 

Za rozumienie tekstów pisanych do zdobycia jest 13 punktów.

Zadania nr 7, 8 i 9 sprawdzają znajomość środków językowych. Wymagany jest bogaty zasób środków językowych.

Zadanie siódme Za obejmowało cztery. Należało uzupełnić je tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Do każdej luki podano cztery możliwe odpowiedzi. Można tu zdobyć 4 punkty.

W zadaniu nr 8 należało uzupełnić cztery luki jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest w tym zadaniu pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów. Trzeba samemu wpaść na to czego brakuje. Czasami jest to forma czasownika, przyimek, zaimek, operator.

W zadaniu dziewiątym należało uzupełnić zdania wyrazami podanymi w nawiasach. Nie można zmieniać ich kolejności, ale jeśli jest to konieczne można dodać inne wyrazy. Oczywiście formy wyrazów podanych w nawiasach można zmieniać. Mają powstać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę należało wpisać maksymalnie pięć wyrazów – z uwzględnieniem tych z nawiasów. Również cztery punkty do zdobycia.

W tej części egzaminu do zdobycia jest 12 punktów.

Ostatnie zadanie (nr 10) to wypowiedź pisemna. W ubiegłym roku zdający wybierali między rozprawką a artykułem. Do napisania wypowiedź obejmująca od 200 do 250 słów.

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych znajdują się w Informatorze. Wpis z przydatnymi linkami (również do Informatora) znajdziecie tu.

W zadaniach od 1 do 9 pamiętajcie o PRZENOSZENIU ROZWIĄZAŃ NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

Jeśli macie pytania, wątpliwości – piszcie.

Zdjecie głowne pelex.com (Skitterphoto)

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *