Speak, talk, say i tell.
Czasowniki związane z „mówieniem” w angielskim potrafią sprawić trudność. Przyjrzyjmy się im dziś.

 1. speak (spoke – spoken)
  Czasownik ten kryje w sobie kilka znaczeń. Ważne są też przyimki, które mogą zmodyfikować jego znaczenie.
  a. mówić, rozmawiać
  She usually speaks very quietly. It’s hard to hear her.
  b. rozmawiać z kimś
  I spoke with my boss yesterday. It was a long conversation.
  c. rozmawiać/ mówić o czymś
  They wanted to speak about their project during the meeting.
  d. rozmawiać/ mówić w danym języku
  You speak English fluently.
  They can’t speak Japanese.
 2. talk (talked – talked)
  W przypadku tego czasownika również przyimki i kontekst odgrywają istotną rolę.
  a. rozmawiać (o czymś/kimś, z kimś)
  We were talking about Gina when she entered the room.
  I need to talk to/with you immediately. There’s a problem with my salary.
  b. prowadzić rozmowy, negocjacje
  Both directors have decided to talk.
 3. tell (told – told)
  Z tym czasownikiem też lekko nie będzie
  a. powiedzieć
  He told me that she would be late for work.
  Can you tell me where Anna is?
  b. kazać (coś komuś zrobić)
  I told you to stay at home.
  My mum usually tells me to clean my room on Saturday morning.
  c. poznać, zorientować się
  You can tell that she knows nothing.
  I couldn’t tell the difference between Tina and her sister.
  d. odbić się na kimś, mieć zły wpływ na kogoś
  This whole issue and stress connected with it will tell on her soon.
  e. mówić
  My observations tell a lot about teenagers and their hobbies.
 4. say (said – said)
  Czasownik ‘say’ chyba przysparza najmniej problemów.
  a. mówić
  It was so loud in the office that I couldn’t hear what my supervisor was saying.
  b. powiedzieć
  I said that I’m not going to visit you soon.

W angielskim są też rzeczowniki, które wiążą się z ‘tell’ lub z ‘say’.
Oto kilka z nich:
say
a prayer
out loud
thank you
sorry
again
goodbye

tell
a lie
a joke
a secret
a story
the truth
someone off
the time
the difference

Mam nadzieję, że mój dzisiejszy wpis pozwoli wam ‘tell the difference’ między tymi czasownikami.
Jeśli nadal macie wątpliwości, to możemy spotkać się na zajęciach i je rozwiać.

Zdjęcie pixabay.com