Czy zdarzyło wam się kiedyś użyć słowa, którego polskie znaczenie znaliście, ale zastosowanie w kontekście już nie?
Dziś zestawienie czterech par, które potrafią (negatywnie) zaskoczyć.

Pierwsza z nich to ‘trnaslate’ i ‘explain’. Przygotowując tłumaczenie tekstu czasami nie do końca wiem, co autor chciał przekazać. W takich przypadkach zwykle proszę o przetłumaczenie zdania lub wyrażenia. Co zwykle otrzymuję w informacji zwrotnej? Wyjaśnienie. Okazuje się, że i po polsku potrafią sprawić problem.


translate – przetłumaczyć
His book has already been translated into English and Spanish.
I need to translate this page by tomorrow.

explain – wyjaśnić, (wy)tłumaczyć
Can you explain this situation?
The teacher has explained the theory to his students.

Druga para to ‘get addicted (to)’ and ‘become dependent on’ jako uzależnić się od czegoś lub kogoś. Tu zdecydowanie potrzebujemy kontekstu.

get addicted to – uzależnić się od np. używek
It is easy to get addicted to fast food.
She got addicted to fitness.

become dependent on – uzależnić się od = być zależnym od
Our company became dependent on supplies from only one source.
He became financially dependent on his brother.

Trzecia para to ‘pożyczyć’ – ‘lend’ i ‘borrow’.

lend – pożyczyć komuś
My dad lent mi his car yesterday.
I can lend my umbrella to you.
Can you lend me your book?

borrow – pożyczyć od kogoś
Don’t borrow money from a bank if you really don’t have to.
Can I borrow that book from you?

Ostatnia, czwarta para, to ‘learn’ i ‘teach’. Zdarza się wam je pomylić?

teach – nauczać, uczyć kogoś
I’ve been teaching English for 20 years.
He taught himself how to cook.

learn – uczyć się
I’m learning to drive. My brother is teaching me.
She’s been learning English for 10 years.

Jeśli jest jakaś para słów w angielskim, która sprawia wam problem – napiszcie w komentarzu jeśli potrzebujecie wyjaśnienia.

Zdjęcie: pixabay.com

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *