Past before past, czas zaprzeszły. Kolejna konstrukcja, do której nie mamy odniesienia w polskim.

Krótka historyjka na początek, a później objaśnię zastosowanie czasu past perfect.
Tom and Gina both visited Anna last Saturday, but they didn’t see each other. Tom came at 10 am and left at noon. Gina arrived at 1 pm. So when Gina came to Anna, Tom wasn’t there. He had already gone home.

Czasu past perfect używamy gdy chcemy przekazać, podkreślić, że jedna czynność wydarzyła się przed inna w przeszłości.

Czyli tą „starszą” wyrazimy past perfectem właśnie.

Zdania tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego ‘had’ i formy past participle. W przypadku przeczeń będzie to forma ‘had not = hadn’t’. A w przypadku pytań zastosujemy inwersję.

Przeanalizujcie przykłady:

I had visited my friends before I left for Berlin.
She had done her homework before she went to sleep.
They had sold their house before they bought a new one.

I hadn’t been there before I met you.
He hadn’t read this book before I got it for my birthday.
They hadn’t had a cat before they adopted this one.

Had they redecorated this flat before they moved in? Yes, they had.
Had she packed her suitcase before Gina arrived? No, she hadn’t.

Z wyróżników mamy before, after, when, as soon as.
Zdań z ‘before’ jest już kilka w tym wpisie.

Sprawdźmy kilka przykładów z pozostałymi:

After they had moved in, their neighbors became very noisy.
I realized I had forgotten my umbrella as soon as I returned home.
When she got back to the shop, herb ag had already been gone.
We were shocked after our manager had announced her decision.

Pamiętajcie!

  • po after – past perfect
  • po before, when, as soon as – past simple

Jeśli potrzebujecie przećwiczyć tę konstrukcję zajrzyjcie tu i tu.

Jeśli macie wątpliwości – piszcie!

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *