‘I must do it.’, a może ‘I have to do it.’? Przyjrzyjmy się dziś tym czasownikom.
Must i have to oznaczają „musieć”.
Czasami możemy użyć ich zamiennie. Np. ‘It’s late. I must/ have to go.

Różnica między nimi bywa istotna.
Must jest osobiste – będzie tu wyrażona opinia osoby mówiącej.
You must come to visit us more often.
I haven’t been to the movies for ages. I must go one day.

Have to pomaga wyrazić wszelkie fakty, przepisy, nakazy. Musisz coś zrobić ponieważ taka jest zasada lub sytuacja.
You have to turn right at the traffic lights. Look at the signs!
My knee is in bad shape. I have to make a doctor’s appointment.
Ann can’t meet us tonight. She has to work late.

Pamiętajcie, że formy must możecie użyć jeśli dotyczy to teraźniejszości lub przyszłości (zdania twierdzące!), ale NIE przeszłości.
They must hurry now.
We must visit this restaurant tomorrow.

Have to pomoże wyrazić wszystkie inne formy czasowe.
I had to stay longer at work yesterday.
Have you ever had to complain at a restaurant.
They might have to meet their chairperson.

Jeśli chcecie stworzyć pytanie lub przeczenie, to będzie wam potrzebny czasownik have to i operatory do/does/did.
What do you have to do after work tomorrow?
When did you have to meet Ann?
She doesn’t have to work on Fridays.

Pamiętajcie, że mustn’t i don’t have to nie oznaczają tego samego.


You mustn’t do something oznacza, że NIE WOLNO wam tego zrobić.
You mustn’t touch that red button.
You mustn’t tell anyone.

You don’t have to something oznacza, że NIE MUSICIE, NIE POTRZEBUJECIE czegoś robić.
I don’t have to get up early tomorrow.
He doesn’t have to work hard.

Mam nadzieję, że trochę przybliżyłam wam te dwa czasowniki. W razie wątpliwości zawsze możecie zostawić komentarz.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *