Stać w kolejce – pewnie zdarzyło się wam nie raz. Podobnie jak – zatrzymać się w hotelu. Albo też- zostać w domu. Porównam dziś dla was znaczenie dwóch czasowników: stay i stand.

Jeśli chcecie powiedzieć, że stoicie w danym miejscu lub jakiś przedmiot lub obiekt w takim miejscu stoi, to należy użyć czasownika stand (= stać).

Przeanalizujcie przykłady:

I was standing in the line in front of the supermarket.
That elderly lady says her knees and ankles hurt when she stands for a long time.
Please, stand the jars on that shelf over there.

Jeżeli natomiast chcecie wyrazić, że przebywacie w danym miejscu, zostaliście gdzieś lub zatrzymaliście się na jakiś czas, wówczas trzeba użyć czasownika stay (= zostać, przebywać, zatrzymać się).

Przeanalizujecie przykłady:

During my holiday I stayed at a very nice hotel.
Can you stay longer in the office today? We need to finish that project on time.
They didn’t feel like going to the cinema so they stayed at home and watched Netflix.
Stay as long as you want – there’s enough space for everyone.

Jak wiecie czasowniki w angielskim mają zwykle więcej znaczeń. Sprawdźmy jakie są znaczenia porównywanych dziś czasowników.

Stay:

 • kontynuować robienie czegoś, pozostawać w określonym stanie
  She decided not to stay in that job.
  We managed to stay within our budget during holiday.
  Put milk in the fridge so that it stays fresh.
  That shop stays open until 11 pm.

Stand:

 • być w określonym stanie lub sytuacji
  This flat stood empty for two weeks only.
  My favorite tennis player is currently standing fifth in the world ranging.
 • stanąć przed sądem
  They are to stand trial for treason.
 • zaakceptować lub znieść trudną sytuację
  I can’t stand my neighbors- that are always making so much noise.
  She’s unable to stand that situation anymore.
 • brać udział w wyborach na oficjalne stanowisko (głównie używane w BE)
  The mayor of our town should stand for re-election. He’s the best candidate.

Jak sami widzicie nie stay i stand w swoich podstawowych znaczeniach powinny dać się łatwo odróżnić😊

Jeśli jednak macie wątpliwości, to zawsze możemy przedyskutować je podczas zajęć.

Zdjęcie główne: pixabay.com