Usłyszałam ostatnio, że ktoś ‘stay their dog with their neighbors’. Chwilę zajęło mi zrozumienie przekazu.

Żeby uniknąć błędów:

1) jeżeli chcecie wyrazić, że przebywacie w danym miejscu, zostaliście gdzieś lub zatrzymaliście się na jakiś czas, wówczas należy użyć czasownika

  • stay

Aunt Gina is coming to stay with us.
Due to the pandemic, many people had to stay at home.
I’ll probably stay longer at work today.

2) jeżeli natomiast chcecie powiedzieć, że coś zostawiliście w danym miejscy, odeszliście lub opuściliście (miejsce/osobę) lub wyjechaliście albo wyszliście, to bardziej przyda wam się czasownik

  • leave

I left my phone at home. I completely forgot about it.
We are leaving work early this afternoon.
She left him because he was not a good person.
What time does the train to Wrocałw leave?

Tak więc: They left their dog with their neighbors. Lub: Their dog stayed with their neighbors.

Zdjęcie główne: Obraz Vinzent Weinbeer z Pixabay