Słyszałam narzekania, że zadanie 9 na maturze rozszerzonej z angielskiego nie wszystkim “podeszło”. Ale chyba źle nie było?

Polecenie znacie. Ważna jest poprawność i zmieszczenie się w limicie słów.

Uzupełnij zdania 9.1.–9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. (Źródło: arkusz CKE)

9.1. Unfortunately, the accident prevented (he / complete) _________________________________________________________ the project on time.

  • him from completing

9.2. Would you mind (carry / big) ___________________________________parcel of the three? I’ll take the two smaller ones.

  • carrying the biggest

9.3. Don’t worry too much (other people / opinion) ___________________________________________________. They are often formed too hastily.

  • about other people’s opinions

9.4. People who attended the meeting (be / unable / download) ________________________________________________ the file yesterday because of the poor Internet connection.

  • were unable to download

A jak wyglądały wasze odpowiedzi?