Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Co to jest?

Czasowniki – w każdym języku jest ich mnóstwo. Można je podzielić według różnych kryteriów. W angielskim wyróżniamy chociażby czasowniki regularne i nieregularne. Są czasowniki opisujące czynności i stany. Są też czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Słyszeliście o takim rozróżnieniu?

Czasowniki przechodnie – transitive verbs – to czasowniki stosowane z dopełnieniem (rzeczownikiem, wyrażeniem, zaimkiem). Mogą one tworzyć stronę bierną.

A high-tech company has just offered Tom a job.
I never make lunch on Sunday. Gina does it.
Can you lend me $2?

Wśród czasowników przechodnich znajdziecie: admire, buy, face, give, leave, lend, love, maintain, make, offer, pass, sell ,send, show, take, wish.

Czasowniki nieprzechodnie – intransitive verbs – nie mają dopełnienia. Nie stworzą też strony biernej.
I’ve worked for that company for 10 years.
The vid was very funny – they laughed loudly.
He talked to Gina for hours.

Większość czasowników będzie przechodnia i jednocześnie nieprzechodnia (w zależności od kontekstu).

You need to write it down. (przechodni)
Ann is 2 – she can’t read or write. (nieprzechodni)
We left the resort on Monday. (przechodni)
We left early. (nieprzechodni)

Wśród czasowników przechodnich/nieprzechodnich znajdziecie i te bardzo powszechne: change, close, do, move, open, run, set, sing, stop, start, wash.

Potraficie stworzyć pary zdań z każdym czasownikiem, tak żeby funkcjonował on jako przechodni i nieprzechodni? Prześlijcie swoje przykłady na maila – chętnie sprawdzę.

Obraz silviarita z Pixabay

Subject / object pronouns

Zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns). Proste. Przypominam wam je tylko ze względu na angielską nazwę – w poleceniu do zadania możecie znaleźć instrukcję „uzupełnij brakujące object pronouns”. To nic innego jak:

Subject pronouns – Object pronouns
I – me (mnie, mi)
you – you (ciebie)
he – him (jego, go)
she – her (ją)

it – it (to, tego)
we – us (nas)
you – you (was)
they – them (ich)

Czyli:

I know you. You know me.
You like him. He likes you.
We admire her. She admires us.
You know them. They know you.

A piece of cake! Jeśli potrzebujecie omówić bardziej skomplikowane kwestie, to chętnie się z wami spotkam na zajęciach.

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Z optymizmem w 2021!

W momencie przygotowywania tego wpisu rok 2020 się jeszcze nie skończył. Każdy na pewno ma swoje podsumowanie dla mijającego roku i każdy wie jak go podsumować. Zastanawiałam się jak ja mogłabym ten 2020 podsumować i z mojej perspektywy najtrafniejsze jest słowo „dziwny”. To był dziwny rok. Chyba jak wszyscy czekam na 2021. Z nadzieją, że będzie mniej dziwnie.

Wraz z Nowym Rokiem zwykle robimy plany, mamy swoje zamierzenia. Czy łatwo planować na podstawie wydarzeń z mijającego roku? Z pewnością nie. Z całym optymizmem prezentuję wam dziś kilka idiomów, które być może pomogą nam wejść pozytywnie w 2021 rok.

Jeśli waszym planem na 2021 jest powrót do nauki angielskiego lub jej rozpoczęcie, to nie wahajcie się i odezwijcie się na adres mailowy podany w sekcji kontakt. Optymistycznego 2021!

Zdjęcie główne Gerd Altmann z Pixabay

Ten, tamten, te, tamte – czyli które?

Dziś bardzo krótki wpis – zbliżają się święta, Nowy Rok i wszyscy są już zmęczeni obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19.

Przypominam wam dziś różnicę między this, that, these i those. Mylicie? Mam nadzieję, że nie. To nic skomplikowanego.

Te zaimki wskazujące możemy podzielić na te wskazujące, że ktoś/coś jest blisko lub daleko oraz ze względu na zastosowanie z liczbą pojedynczą lub mnogą.

This – ten, ta, to i that – tamten, tamta, tamto związane są z rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub z niepoliczalnymi.

These – ci, te i these – tamci, tamte związane są z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

Z pewnością zwróciliście uwagę na moje strzałki. Zaimki this i these wskazują na przedmioty/ osoby znajdujące się blisko/bliżej nas (krótka strzałka).

Zaimki that i those wskazują na przedmioty/ osoby znajdujące się daleko/ dalej od nas (dłuższa strzałka).

Trudne? Mam nadzieję, że teraz już nie:)

Obraz Greg Montani z Pixabay

Fałszywi przyjaciele w angielskim

Fałszywi przyjaciele – false friends – niestety tak jak w życiu, zdarzają się w angielskim. Czym są? Są to takie wyrazy, które przypominają polskie, ale ich znaczenie jest inne. Czyli „wprowadzają” nas w błąd.

Przedstawię dziś kilka z nich. Jeśli będziecie mieli swoje propozycje lub chcieli kontynuacji wpisu, to dajcie znać.

 • actual – rzeczywisty, actually – rzeczywiście
  jak możecie się domyślić wyraz ten „rozumiany” jest jako aktualny/aktualnie. Aktualny to po angielsku – current, aktuaknie – currently.
 • eventual to nie ewentualny, a eventually nie oznacza ewentualnie.
  Eventual – ostateczny, eventually – w końcu, ostatecznie. Ewentualnie to po angielsku possibly.
 • lecture (mój ulubiony) oznacza wykład.
  Lektura, którą lecture przywodzi niektórym na myśl to set book, obligatory book lub school reading.
 • jeśli mówimy o kimś, że jest ordinary, to na pewno nie powinniśmy mieć na myśli, że jest ordynarny.
  Ordinary to zwykły, zwyczajny. Ordynarny to boorish lub coarse.
 • oglądałam kiedyś jakiś film i you’re so pathetic zostało przetłumaczone jako jesteś taki patetyczny. No nie. Pathetic to żałosny, a patetyczny to pompous lub bombastic.
 • a jeśli ktoś jest sympathetic to wcale nie jest sympatyczny tylko współczujący. Sympatyczny to likable, nice.

Pewnie powiecie, że skomplikowany ten angielski (zdarza mi się to słyszeć). Może macie nauczenie się angielskiego na swojej liście to do na nowy rok? Pomogę!:)

Obraz Robin Higgins z Pixabay

Too i enough – proste czy trudne?

Na pierwszy rzut oka użycie too i enough jest proste (chociaż wymowa enough może nastręczać problemów).

Zbierzmy jak zastosować oba w zdaniu.

TOO = zbyt/za

 • TOO + przymiotnik/ przysłówek + bezokolicznik
  You’re too young to drive a car.
  She’s too irresponsible to stay home alone.
  It’s too late to visit Anna.
 • coś jest TOO + przymiotnik/ przysłówek + dla kogoś do zrobienia (żeby to zrobił) + bezokolicznik
  This box is too heavy for John to lift it.
  It’s too cold for her to go out.
  This soup is too hot for a child to eat it.

ENOUGH = wystarczająco

 • przymiotnik/ przysłówek + ENOUGH + bezokolicznik
  I’m old enough to do the shopping on my own.
  He’s strong enough to lift that box.
  They’re intelligent enough to understand that issue.
 • coś jest przymiotnik/ przysłówek + ENOUGH + dla kogoś do zrobienia (żeby to zrobił) + bezokolicznik
  This task is easy enough for them to do it.
  That dress isn’t cheap enough for me to buy it.
  The hotel room isn’t tidy enough to stay in.

ENOUGH z rzeczownikami i przymiotnikami

Zwróćcie uwagę gdzie postawimy enough:

I have enough money to buy this car. (enough plus rzeczownik)

She’s tall enough to play basketball. (przymiotnik plus enough)

TOO możemy użyć z określnikami MUCH i MANY

There are too many people in this shop.

There is too much pollution in the world.

Mam nadzieję, że moja “ściąga” będzie pomocna:)

Obraz Free-Photos z Pixabay

“Coś” charakterystycznego

Pytacie czasami czy są “jakieś” charakterystyczne określenia, które pomogłyby odróżnić wam czasy angielskie jeden od drugiego. Zebrałam je dla kilku czasów. Mogą być przydatne:)

 • Present simple

usually
never
sometimes
always
often
seldom/ rarely
from time to time
every day/ week/ month/ year
once/ twice/ three times/ … a day/ week/ month/ year

 • Present continuous

now
at the moment
today

 • Past simple

yesterday
last (week)
(3 hours) ago
when

 • Past continuous

this time (yesterday)
at 7 (last Saturday)
while

 • Present Perfect

since
for
already
yet
just
always
never
so far
how long/ how much/ how many

 • Future

tomorrow
next (month)
in (5 days)

 • Past perfect

before
after

Pamiętajcie żeby rozpatrywać kontekst! Jeśli macie wątpliwości dotyczące rozróżniania czasów angielskich – zapraszam na zajęia!

Obraz Kollakolla z Pixabay

Trochę i kilka – czy łatwo dają się odróżnić

Trochę i kilka. Ja się domyślacie w angielskim nie będzie to takie proste;) Ale spróbujmy się tym wyrażeniom przyjrzeć.

1) little i a little (czyli trochę) są przyporządkowane rzeczownikom niepoliczalnym (np. czas, pieniądze, kawa, powietrze)

• dodatkowo a little będzie oznaczało, że mamy trochę czegoś (np. pieniędzy), ale wystarczająco. Wydźwięk zdania będzie więc pozytywny:

I have a little money – this coffee is on me.
‘Do you speak Spanish?’ ‘A little.’ (= możemy trochę porozmawiać)

• samo little wskaże, że mamy trochę czegoś (np. czasu), ale nie mamy wystarczająco. Wydźwięk zdania będzie negatywny.

There’s little time left – we must hurry!
She can speak only little Spanish and it’s not easy to communicate with her.

2) few i a few (czyli kilka) są przyporządkowane rzeczownikom policzalnym w liczbie mnogiej (np. książki, jabłka, godziny, kwiaty)

a few oznacza, że mamy kilka (ołówków, pomidorów) i jest ich wystarczająco. Zdanie będzie więc miało znaczenie pozytywne:

He has a few friends – they are great people.
Can I ask you a few questions?

few wskaże, że mamy kilka (jabłek, wideo), ale nie mamy ich wystarczająco dużo:

There are only few apples here. I can’t make an apple pie.
I found only few interesting videos on this YouTube channel. I’m going to unsubscribe it.

Spróbujcie rozwiązać poniżesz zadania wstawiając few, a few, litttle, a little:
1) She isn’t very popular. She’s got … friends.
2) We must hurry or we’ll be late! We have …. time.
3) This is a pretty boring place. There’s … to do.
4) This district is quite modern. There are only … old buildings.
5) There’s … tomato soup left. I’m afraid it’s not enough for both of you.
6) We’ve got … time on Friday. Would you like to come over?
7) I’ve read … interesting books recently. I can lend you some of them.

Swoje rozwiązania możecie przesłać na maila lub możemy omówić je podczas zajęć.

Obraz Sheila Santillan z Pixabay

Czy często marnujecie czas

Pogoda za oknem listopadowa (za moim pochmurno, termometr pokazuje, że zimno). Szkoły działają online. Z motywacją do działania różnie bywa. Zaległości (szkolne) mogą narastać. Też tak macie? Marnujecie czas czy go efektywnie spędzacie?

waste – marnować, trwonić/ strata
She wasted a lot of time binge-watching a show she didn’t like.
They wasted all their money and finally went bankrupt.
Buying that old car was a waste of money – it breaks down every week!
People waste much food.
Stop wasting water – turn it off when you brush your teeth.

lose – stracić, przegrać
They invested in a crisps company and lost their money.
Some people lost their jobs last month.
I’ve lost my keys – I can’t find them.
Our team loses very often – it’s annoying!

spend – wydawać, spędzać
I spend my money reasonably.
She has spent all her pocket money on clothes.
They spent all weekend watching funny cat videos.

Wiem, że powtórki się same nie zrobią oraz, że łatwo można sobie narobić szkolnych zaległości. Warto powtarzać gramatykę i słownictwo, warto ćwiczyć czytanie, słuchanie i pisanie. Warto się rozgadać.

Można się przygotować do egzaminu w krótkim czasie, ale wiem, że wymaga to niezwykłej motywacji, a nawet wyrzeczeń. Warto być systematycznym.

Nie marnujcie więc czasu i dołączcie do mnie na zajęciach już teraz. Oferta online nadal jest aktualna.

Obraz Free-Photos z Pixabay

Jaki serial teraz oglądacie

Oglądanie seriali (a nawet binge-watching) zdaje się być obecnie dość popularną rozrywką. Twórcy prześcigają się w produkcji nowych seriali i udostępnianiu ich na swoich platformach lub kanałach telewizyjnych.

Obecnie oglądam serial wcale nienowy, ale kiedyś zdecydowanie hitowy i innowacyjny oraz posiadający rzeszę oddanych fanów – Z archiwum X (The X-files).

Mamy tu wątek przewodni (kolonizację Ziemi). Mamy relacje (trudniejsze i łatwiejsze) między bohaterami (Mulder i Scully – główny wątek). Mamy bardziej przerażające odcinki (kilka odpuściłam – przyznaję), ale są też i te komediowe (lub raczej bardziej zabawne jak na ten serial – chociażby niektóre z odcinków z trio Frohike, Byers i Langly). Mamy mnóstwo zaskoczeń ze strony twórców serialu. Wciągnęłam się, ale bez binge-watching.

Kiedy serial Chrisa Cartera zaczął być emitowany w telewizji w Polsce w drugiej połowie lat 90. oglądali go chyba wszyscy poza …mną (nawet mój młodszy Brat oglądał!). Zapowiedź w TV tak mnie wystraszyła (UFO, ludzkie potwory), że pamiętałam żeby nie zbliżać się do telewizora w czasie emisji (nie lubię się bać). Uznałam, że Z archiwum X jest zupełnie nie dla mnie. Do teraz. Nawet tzw. odcinki mitologiczne są w porządku.

Może tak samo jest z angielskim. Może też was „wystraszył”, a warto dać mu szansę?

Zachęcam was do sprawdzenia tego podczas zajęć próbnych. Możemy porozmawiać o waszych ulubionych serialach.

Zastanawiacie się jaka jest różnica między TV series a TV serial? TV series będzie odnosiło się do serialu, w którym są ci sami bohaterowie, te same wątki, ale każdy z odcinków to raczej osobna historia. TV serial może pojawiać się w TV nawet codziennie – bohaterowie ci sami, wątki też. Kolejny odcinek zaczyna się, tam gdzie skończył się poprzedni. Odcinków zwykle w TV serial będzie więcej niż w TV series.

Użyłam we wpisie określenia binge-watching. Wyjaśniam:

Zdjęcie główne: Obraz StockSnap z Pixabay