Systematyczność się opłaca – a success story

Czy wyobrażasz sobie piękny, zadbany ogród bez regularnej pracy? Czy gracz giełdowy odniósłby sukces gdyby regularnie nie analizował danych i nie śledził bieżących informacji? Czy balerina dołączyłaby to obsady moskiewskiego Baletu Bolszoj bez regularnych treningów? A czy Cristiano Ronaldo byłby jednym z najlepszych piłkarzy świata gdyby nie trenował? Myślę, że nie.

Natalię poznałam we wrześniu 2018. Była wówczas uczennicą klasy maturalnej i rozpoczynała przygotowania do swojego egzaminu. Językiem, na który Natalia kładła nacisk przez całą swoją dotychczasową edukację był … niemiecki, ale z powodu różnych zawirowań na maturze miało Jej przyjść się zmierzyć z angielskim. Pracę rozpoczęłyśmy od podstaw, dzieląc ćwiczenie kompetencji językowych na dwie grupy: podczas jednych zajęć w tygodniu praca nad gramatyką, czytaniem i pisaniem, a podczas drugich nad leksyką, słuchaniem i mówieniem. Zadania domowe również podzielone były w ten sposób – nie wszystkie elementy na raz. Należy pamiętać, że przygotowanie do każdego egzaminu, to nie tylko zajęcia. Systematyczna praca Natalii, przygotowywanie się do zajęć, samodzielne powtórki zadanego (i niezadanego😉) materiału pozwoliły na regularne nadrabianie zaległości i budowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania matury na poziomie podstawowym. Egzamin został przez Natalię zdany. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że we wrześniu 2018 Natalia właściwie nie mówiła po angielsku (ale rozumiała), a ustną maturę zdała na 68%!

Czy warto być systematycznym gdy uczymy się (czegokolwiek)? Zdecydowanie tak. Practice makes perfect!
Jeśli potrzebujecie wsparcia w przygotowaniu do egzaminu i jesteście gotowi na (ciężką) systematyczną pracę, a nie „odsiedznie swojego” na zajęciach, to zachęcam do kontaktu.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Jak ogarnąć Present Perfect?

Present Perfect. Dla wielu uczących się angielskiego jedno z trudniejszych zagadnień gramatycznych, z którymi spotykają się na początku nauki. Skąd ta trudność? Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w polskim nie mamy odpowiednika tej konstrukcji.

Na przykład:
Mieszkam w Poznaniu od wielu lat.
wyrażamy w polskim czasem teraźniejszym. W angielskim użylibyśmy perfectu.
Spróbuję wam dziś trochę Present Perfect przybliżyć.

Present Perfect (Simple – jest też Present Perfect Continuous, ale o nim innym razem) używamy:

Gdy mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości trwa do teraz:
I have lived in Poznań for many years.
He has learnt English since he was 7.
They have worked here for 3 months.

Dla wyrażenia czynności dopiero co zakończonych:
The train has just left.
They have just left the office.

Gdy mówimy o naszych doświadczeniach (lub ich braku):
I have been to France three times.
She has already read this book.
They haven’t tried Thai food yet.

Dla wyrażenia czynności, która wydarzyła się w przeszłości, a ma skutki w teraźniejszości:
I have cleaned my car. And it’s shiny now.
She has eaten too much. She has a stomachache now.
They have spent all their money. They are broke now.

Gdy mówimy o czynności, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie w przeszłości i teraźniejszości (zwykle z always i never):
I have never liked him.
She has always loved tomato soup.

Jakie określenia pozwalają nam zidentyfikować Present Perfect?
just
already
yet
so far
today
never
always
ever
since for
the best/ the cheapest/ the second time… (stopień najwyższy przymiotnika, ilość powtórzeń danej czynności):
That’s the best book I’ve ever read.
It’s the second time she’s been to London.

Wiem, że since i for lubią się mylić.
since – od punktu w czasie (Monday /1999/ 9 o’clock)
for – przez jakiś czas (przedział czasowy) (3 days/ 7 years/ 5 hours)
Zmierzycie się z krótkim ćwiczeniem? Wstawcie since lub for.

___ a long time

___ 2018

___ Friday

___ two days

___ yesterday

___ ages

___ 24 hours

___ six months

___ last December

___ last weekend

___ a week

___ I was 15

___ the end of the lesson

Jak wygląda konstrukcja Present Perfect Simple?
Są nam potrzebne czasownik posiłkowy have plus past participle (tzw. trzecia forma czasownika)
I have done my homework.
She has already written five e-mails.
They haven’t sent me that report yet.
Have you ever been to China? Yes, I have./ No, I haven’t.

Sprawdźcie się w krótkim ćwiczeniu:

  1. I ……………………. (not do) anything interesting today.
  2. We …………………….. (not be) to the shopping center for a long time.
  3. ………………….. (he/ever/be) to Canada?
  4. They ……………………. (go) to live in Asia.
  5. …………………… (you/ eat) in this restaurant before?
  6. She ………………… (work) here for a long time.

Swoje rozwiązania (do obu ćwiczeń) możecie przesłać do mnie – chętnie sprawdzę.
Jeśli macie wątpliwości związane z gramatyką angielską, to również zachęcam do kontaktu.

Lie, lied, lay, laid, lain – czy da się ich nie pomylić?

Lie, lied, lay, laid, lain. Regularne czy nieregularne formy? Kłamać czy kłaść? A może leżeć lub nakrywać do stołu? Wielu autorów blogów pisało już o tych formach czasowników. Artykuł im poświęcony znajdziecie także na stronach Encyklopedii Britannica. Ze swoim wpisem dołączam i ja do tego grona.

– Zacznijmy od regularnego ‘lie’ czyli kłamać. Jego formy past simple oraz past participle są takie same:
lied – lied
She never lies – she’s an honest person.
Some students lied to their teacher about homework.
– Forma imiesłowu to ‘lying’.
He has been lying to people all his life.

– ‘Lie’ nieregularne to leżeć, leżeć gdzieś. Forma past to ‘lay’, a past participle to ‘lain’.
When we go to the Mediterranean Sea, we usually lie on the beach all day long.
The book I was looking for lay on the shelf.
That box had lain unopened for many years before I found it in the attic.
– Forma imiesłowu to ‘lying’.
She was lying in bed watching Netflix all day yesterday.

– Czasownik ‘lay’ oznacza kłaść, położyć, układać, nakrywać do stołu i … znosić jajka. Formy past i past participle to ‘laid’.

He never lays the baby on the sofa.
She laid two cups down on the coffee table.
It’s not an easy job to lay bricks.
This red hen has never laid any eggs.

Poniżej znajdziecie ściągę. Mam nadzieję, że tak dobrze znacie te formy, że nie będzie wam potrzebna.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Przyjść, pojechać, przybyć. Czyli jak to powiedzieć po angielsku.

Come, go i arrive. Mylicie? Często zdarza mi się słyszeć te czasowniki użyte w nieodpowiednim kontekście. Mój dzisiejszy post ma za zadanie wam je przybliżyć.

1) Come oznacza „przychodzić”, „przyjeżdżać”. (come – came – come)
Can you come earlier to work tomorrow?
Come to my party on Friday.
They came to London last night.
Czasownik ten może oznaczać „iść” lub „pójść” (w odpowiednim kontekście).
I’m going to the cinema on Wednesday. Would you like to come?
Come to the party with us.

2) Czasownika go nikomu przedstawiać nie trzeba. Oznacza „iść”, „jechać” (o tym drugim znaczeniu wiele osób zapomina). (go – went – gone)
She’s going to school tomorrow.
Let’s go to the zoo!
They went to Slovakia last summer.

3) Arrive oznacza „przybywać”, „przychodzić” lub „przyjeżdżać”. (arrive – arrived – arrived)
A parcel has just arrived for you.
They arrived at the airport at 8 pm last Friday.
She will arrive in New Orleans soon.
Dlaczego raz “arrive in”, a raz “arrvie at”?
“Arrive in” wskazuje, że przybywamy do miast, krajów. “Arrive at”, że do budynków lub części budynków.

Mam nadzieję, że ten krótki wpis pomoże wam zapamiętać różnice między tymi czasownikami:) Powodzenia!

Zdjęcie główne: pixabay.com

6 wskazówek przed egzaminem

Przedstawiam dziś listę wskazówek do zastosowania przed i w trakcie egzaminu. Mogą pomóc zapanować nad arkuszem maturalnym lub egzaminu ósmoklasisty.

1. Zapoznaj się z arkuszem. Zrób to jeszcze w domu przed egzaminem! Wydrukuj arkusz z poprzednich lat i przypomnij sobie lub zapoznaj się z jego strukturą.

2. Przeczytaj instrukcję. Po otrzymaniu arkusza, na pierwszej jego stronie, znajdziesz instrukcje, co robić i jak „technicznie” postępować na egzaminie. Instrukcje takie znajdują się w każdym arkuszu, z każdego przedmiotu. Poniżej pierwsza strona z ubiegłorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2019

3. Przenoś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Po rozwiązaniu każdego z zadań zamkniętych, koniecznie przenieś swoje rozwiązania na kartę odpowiedzi. Arkusz „przypomni” tobie o przeniesieniu. Pod zadawaniem wymagającym przeniesienia znajdziesz odpowiednią informację.

4. Sprawdź jak poprawić błąd na karcie odpowiedzi. Pomyliłeś się przenosząc rozwiązania zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi? Nie panikuj! Weź w kółko błędną odpowiedź i zaznacz tę, którą uważasz za poprawną. Graficznie wygląda to jak na zdjęciu poniżej.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty 2019

5. Czytaj polecenia do zadań. Polecenia są podane po polsku. Zdecydowanie ułatwi to zrozumienie, co należy zrobić. Nie zgaduj, nie domyślaj się. Zawsze czytaj polecenia.

6. Zacznij od tych zadań, które są twoją mocną stroną. Egzamin rozpoczyna się od słuchania (w tej części nie masz wyjścia – musisz wykonywać zadania po kolei). Ale dalej możesz rozwiązywać te zadania, które są twoją mocną stroną (zacząć od pisania lub części leksykalno-gramatycznej). Jeśli uważasz, że lepiej jest rozwiązywać zadania jedno po drugim w kolejności, to tego się trzymaj.

Nie panikuj! Do egzaminów został jeszcze ponad miesiąc. Wykorzystaj ten czas efektywnie. Rozwiązuj te typy zadań, nad którymi uważasz, że musisz popracować.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych zajęć, masz pytania lub wątpliwości – napisz.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Moja ulubiona książka. Do gramatyki;)

W ubiegły czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z pewnością są takie książki, które uwielbiacie i polecacie. Nie będę dziś polecać wam książek i autorów, których czytam. Opowiem wam o książce do gramatyki, która jest na mojej półce od 20 lat i która zdecydowanie pomogła zrozumieć i utrwalić gramatykę angielską wielu moim uczniom.

Podręcznik, który mam na myśli to “English Grammar in Use” autorstwa Raymonda Murphyego. Książka przeznaczona jest dla uczniów średnio-zaawansowanych do samodzielnej nauki i powtórek.

Co zawiera? Po pierwsze omówienie danego zagadnienia gramatycznego (od czasów teraźniejszych, przez przyimki, rodzajniki, czasownik modalne do zdań warunkowych i mowy zależnej) na lewej stronie danego działu i ćwiczenia do zagadnienia po prawej. Zagadnienia gramatyczne omówione są prostym językiem, w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Jako że jest to podręcznik do samodzielnej nauki, na końcowych stronach znajdują się klucz z odpowiedziami do zadań oraz indeks z alfabetycznie wyszczególnionymi zagadnieniami. Znajdują się tam również załączniki, w których zestawiono czasowniki regularne i nieregularne, czasy teraźniejsze i przeszłe w formie simple i continuous, czasy przyszłe, czasowniki modalne, pisownię angielską oraz różnice między amerykańska a brytyjską odmianą angielskiego.

Co więcej, znajdziecie tu również dodatkowe ćwiczenia przekrojowe obejmujące kilka zagadnień (do nich również jest klucz).

Czy warto mieć ten lub podobny podręcznik ucząc się angielskiego? Jeśli lubicie uczyć się sami lub chcecie poszerzyć swoją wiedzę na zajęcia, to odpowiedź jest twierdząca. Powiecie, że wszystko można teraz znaleźć online: każde zagadnienie, wyjaśnienie, ćwiczenia. To prawda. Wydawnictwo Cambridge proponuje wersję w postaci ebooka i audio w piątej edycji. Wybór należy do was. Szczegóły znajdziecie pod tym linkiem.

Tu wywiad z Raymondem Murphym o genezie powstania podręcznika. Może autor zachęci was do korzystania z tej książki:)

Wydanie drugie, które stoi na mojej półce pochodzi z 1998 roku. Dlaczego nie kupiłam nowszej edycji? Najnowsze edycje różnią się właściwie szatą graficzną i przykładami. Myślę, że mój egzemplarz jeszcze trochę mi posłuży. A wy jakich książek do gramatyki używacie?

Zdjęcie główne: pixabay.com

Nie samym angielskim …

Słownictwo, gramatyka, konwersacje, egzaminy, tłumaczenia. Angielski. To moja praca. Ale nie samą pracą i szkołą człowiek żyje (a przynajmniej nie powinien) i czasami trzeba coś jeść:) Dziś więc wpis nie związany z nauczaniem, egzaminami czy tłumaczeniem. Będzie o zupie pomidorowej. Niektórzy z uwielbiają czekoladę, inni na pierwszym miejscu stawiają pizzę. Moim ulubionym daniem (od kiedy pamiętam) jest właśnie pomidorowa. Z pomidorową jest tak jak z sałatką jarzynową – niby w każdym domu te same składniki, a zawsze smakuje inaczej.

Do ugotowania zupy nie potrzeba wielu składników. Jak ją zrobić? Zagotuj w garnku litr wody z odrobiną oleju (u mnie ryżowy) i soli i wsyp ryż (u mnie zwykle brązowy). Gotuj przez 15 minut po czym dodaj pokrojone marchew i pietruszkę (w kostkę lub półplasterki) oraz por (najpierw starannie umyty, przekrojony wzdłuż, a następnie na kawałki). Po kolejnych 12 minutach dodaj pastę. Całość powinna się szybko zagotować (około 3 minuty). Dodaj sól i pieprz do smaku i posyp bazylią. Bazylię można też dodać przed podaniem, również świeżą.

Gotujecie? Jaka jest wasza ulubiona potrawa, która potraficie przygotować? Lub po prostu lubicie jeść?;) Dajcie znać w komentarzu. Możemy też porozmawiać o jedzeniu na zajęciach.

Żeby nie było, że dziś nic w związku z angielskim nie napisałam, poniżej lista składników potrzebnych do mojej wersji pomidorowej.

P.S. Zdjęcie główne z pixabay.com, ale obiecuję podmienić przy następnym gotowaniu pomidorowej;)

Czytanie ze zrozumieniem

Codziennie jesteśmy zasypywani wiadomościami przez portale informacyjne. Odbieramy mnóstwo wiadomości tekstowych. Staramy się zrozumieć tekst, który czytamy. Czasami wyciągamy wnioski, a czasami niestety musimy domyślić się co autor wiadomości lub tekstu chciał nam przekazać.

Czy na egzaminie, np. maturalnym, może zdarzyć się sytuacja, że będziesz musiał domyślić się o co chodzi autorowi? Nie. Każde pytanie ma swoje odniesienie w tekście. Jak rozwiązywać zadania z czytania na egzaminie?

Po pierwsze, czytaj polecenia. Są po polsku więc powinno to ułatwić zrozumienie, co w danym zadaniu należy zrobić.

Po drugie, zapoznaj się z treścią zadania. Możesz podkreślić kluczowe twoim zdaniem fragmenty pytań, odpowiedzi do nich czy nagłówków.

Arkusz PP, matura 2018

Następnie zacznij czytać tekst. Jeśli masz dopasować nagłówki do fragmentów tekstu – zacznij od tego fragmentu, którego chcesz. Nie musisz czytać ich po kolei. To samo dotyczy tekstów powiązanych tematycznie – rozpocznij dowolnie.

Arkusz PP, matura 2018

Przy dłuższych tekstach (pięć pytań, cztery opcje do wyboru) warto przeczytać tekst od początku. Ostatnie pytanie może dotyczyć głównej myśli tekstu.

Arkusz PP, matura 2018
Arkusz PR, matura 2018

Jeśli masz dopasować zdania, które zostały usunięte z tekstu, przyjrzyj się zdaniom bezpośrednio przed luką i po luce.

Pamiętaj, że zadania z czytania możesz rozwiązywać w dowolnej kolejności. Zacznij od tego, które jest twoją mocną stroną.

Pamiętaj też o przeniesieniu swoich rozwiązań na kartę odpowiedzi!

Jeśli jeszcze potrzebujesz pomocy z przygotowaniem do egzaminu – możemy spotkać się online.
Bez paniki i powodzenia!

Zdjęcie główne: pixabay.com

O „patrzeniu” w angielskim

Było o mówieniu i słuchaniu. Czas więc na patrzenie. Dziś przyjrzę się czasownikom see, look i watch.
Przeanalizujcie przykłady.

SEE:
1) widzieć, zobaczyć
I can’t see you. Where are you?
I saw Gina a few days ago.
2) oglądać, widzieć
Did you see anything interesting on TV last night?
I haven’t seen anything interesting here.
3) spojrzeć, sprawdzić
Let me see what time the bus leaves.
4) rozumieć
I see your point.
They don’t see why they shouldn’t be noisy.
5) spotykać się z
I’m seeing my doctor tomorrow at 3 pm.
We should see Anna soon.
6) przynosić
This year has brought a lot of changes.

LOOK
1) spojrzeć, patrzeć
Open your books on page eight and look at the picture on the left.
2) wyglądać
You look really great in that green dress!
She looks nice – she must be a friendly person.
3) szukać
I still haven’t found what I’m looking for. (U2)
I can’t find my car keys – I’ve already looked everywhere.

WATCH
1) oglądać, obserwować
He was watching the match when there was a power cut.
I watched Gina painting a picture of her cat.
2) obserwować, śledzić
They’re watching the current situation with interest.
3) być ostrożnym, uważać
Watch out! This shelf is going to fall!
You should watch how you spend your money.

Jak sami widzicie znaczenie czasowników związanych z patrzeniem w angielskim zależy od kontekstu. Wydaje mi się, że see, look i watch mogą sprawić więcej problemów niż czasowniki związane ze słuchaniem i mówieniem. A jakie jest wasze zdanie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu.
Zdjęcie główne: pixabay.com

O „słuchaniu” w angielskim

W ubiegłym tygodniu przedstawiłam wam czasowniki związane z mówieniem w angielskim. Ale jak mówi ludowa mądrość polska: „Dlatego dwie uszy, jeden język dano, iżby mniej mówiono, a więcej słuchano” więc dziś wpis poświęcony będzie „słuchaniu”. Przyjrzymy się dziś czasownikom ‘hear’ i ‘listen’.

1) HEAR
a. słyszeć
Don’t shout, I hear you.
I can’t hear anything. Can you turn the radio up?
We could hear our neighbor singing.
b. słyszeć = dowiedzieć się
I’ve heard they are about to leave our company.
When did you hear about her problem?
Have you heard the news? They are going to lower taxes!
c. rozpatrywać (legal term)
The judge will hear our case soon.

2) LISTEN
a. słuchać
Do you like listening to music? What kind of music do you usually listen to?
Listen! She’s crying.
You should have listened to me! You wouldn’t get in trouble.

Jak widzicie, czasowników związanych ze słuchaniem w angielskim jest mniej niż tych związanych z mówieniem:) A wy częściej mówicie czy słuchacie?
Jeśli chcecie pomówić po angielsku (zajęcia online), to chętnie was wysłucham. Dysponuję jeszcze wolnymi terminami na zajęcia.

Zdjęcie: pixabay.com