Przyjść, pojechać, przybyć. Czyli jak to powiedzieć po angielsku.

Come, go i arrive. Mylicie? Często zdarza mi się słyszeć te czasowniki użyte w nieodpowiednim kontekście. Mój dzisiejszy post ma za zadanie wam je przybliżyć.

1) Come oznacza „przychodzić”, „przyjeżdżać”. (come – came – come)
Can you come earlier to work tomorrow?
Come to my party on Friday.
They came to London last night.
Czasownik ten może oznaczać „iść” lub „pójść” (w odpowiednim kontekście).
I’m going to the cinema on Wednesday. Would you like to come?
Come to the party with us.

2) Czasownika go nikomu przedstawiać nie trzeba. Oznacza „iść”, „jechać” (o tym drugim znaczeniu wiele osób zapomina). (go – went – gone)
She’s going to school tomorrow.
Let’s go to the zoo!
They went to Slovakia last summer.

3) Arrive oznacza „przybywać”, „przychodzić” lub „przyjeżdżać”. (arrive – arrived – arrived)
A parcel has just arrived for you.
They arrived at the airport at 8 pm last Friday.
She will arrive in New Orleans soon.
Dlaczego raz “arrive in”, a raz “arrvie at”?
“Arrive in” wskazuje, że przybywamy do miast, krajów. “Arrive at”, że do budynków lub części budynków.

Mam nadzieję, że ten krótki wpis pomoże wam zapamiętać różnice między tymi czasownikami:) Powodzenia!

Zdjęcie główne: pixabay.com

Czytanie ze zrozumieniem

Codziennie jesteśmy zasypywani wiadomościami przez portale informacyjne. Odbieramy mnóstwo wiadomości tekstowych. Staramy się zrozumieć tekst, który czytamy. Czasami wyciągamy wnioski, a czasami niestety musimy domyślić się co autor wiadomości lub tekstu chciał nam przekazać.

Czy na egzaminie, np. maturalnym, może zdarzyć się sytuacja, że będziesz musiał domyślić się o co chodzi autorowi? Nie. Każde pytanie ma swoje odniesienie w tekście. Jak rozwiązywać zadania z czytania na egzaminie?

Po pierwsze, czytaj polecenia. Są po polsku więc powinno to ułatwić zrozumienie, co w danym zadaniu należy zrobić.

Po drugie, zapoznaj się z treścią zadania. Możesz podkreślić kluczowe twoim zdaniem fragmenty pytań, odpowiedzi do nich czy nagłówków.

Arkusz PP, matura 2018

Następnie zacznij czytać tekst. Jeśli masz dopasować nagłówki do fragmentów tekstu – zacznij od tego fragmentu, którego chcesz. Nie musisz czytać ich po kolei. To samo dotyczy tekstów powiązanych tematycznie – rozpocznij dowolnie.

Arkusz PP, matura 2018

Przy dłuższych tekstach (pięć pytań, cztery opcje do wyboru) warto przeczytać tekst od początku. Ostatnie pytanie może dotyczyć głównej myśli tekstu.

Arkusz PP, matura 2018
Arkusz PR, matura 2018

Jeśli masz dopasować zdania, które zostały usunięte z tekstu, przyjrzyj się zdaniom bezpośrednio przed luką i po luce.

Pamiętaj, że zadania z czytania możesz rozwiązywać w dowolnej kolejności. Zacznij od tego, które jest twoją mocną stroną.

Pamiętaj też o przeniesieniu swoich rozwiązań na kartę odpowiedzi!

Jeśli jeszcze potrzebujesz pomocy z przygotowaniem do egzaminu – możemy spotkać się online.
Bez paniki i powodzenia!

Zdjęcie główne: pixabay.com

Jak uniknąć paniki na egzaminie?

W różnych sytuacjach życia codziennego, szkolnego lub zawodowego ulegamy różnym emocjom. Co zrobić żeby nie dać się ponieść tym negatywnym już na samej maturze czy egzaminie ósmoklasisty?


Na pewno warto pójść na egzamin przygotowanym. Jeśli rzetelnie przepracowałeś czas przed egzaminem, twoja pewność siebie jest na dobrym poziomie.


Żeby uniknąć późniejszego stresu pamiętaj żeby arkusz „zakodować” (wpisując swój numer PESEL w odpowiednim miejscu na pierwszej stronie oraz na karcie odpowiedzi).

Przeczytaj instrukcje na pierwszej stronie (dla przypomnienia, być może też dla uspokojenia nerwów). Jeszcze przed dniem egzaminu, podczas lekcji, możesz zapytać nauczyciela lub wychowawcę o procedury egzaminu i poprosić o ich wyjaśnienie lub doprecyzowanie. Wszyscy jesteśmy z procedur przeszkoleni:)


Sprawdź ilość stron swojego arkusza. Jeśli jest ich za mało (lub za dużo) natychmiast zgłoś to prowadzącemu egzamin – przed rozpoczęciem egzaminu, wtedy jest na to czas.


Pierwsza część egzaminu to słuchanie. Tu nie masz wyboru i musisz wykonywać zadania w ustalonej kolejności. Jeśli słuchaniu nie jest twoją mocną stroną – nie odpuszczaj. Wysłuchaj uważnie nagrań – obydwa razy! Z pewnością zwiększysz swoje szanse na wyłapanie informacji, które pozwolą rozwiązać przynajmniej część zadań poprawnie.

Nie musisz rozwiązywać pozostałych zadań arkusza w kolejności ustalonej przez CKE. Na pewno jest taki typ zadań, który jest dla cienie łatwy i jest twoją mocną stroną. Zacznij od nich, a później przejdź do tych, które mogą być bardziej skomplikowane i czasochłonne.


Wypracuj nawyk (przed egzaminem oczywiście) przenoszenia rozwiązań na kartę odpowiedzi (po każdym zakończonym zadaniu!). Pod każdym zadaniem znajdziesz informację : „PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!”. Zastosuj się do niej – unikniesz stresu związanego z utratą punktów za nie przeniesione rozwiązania do zadań.


Jeśli nie upłynął czas przeznaczony na egzamin, sprawdź swoje rozwiązania, wróć do odpowiedzi, których nie jesteś pewny.


W ciągu roku szkolnego rozwiązałeś co najmniej kilkadziesiąt przykładowych zadań matury lub egzaminu ósmoklasisty z angielskiego. Wiesz jak wygląda arkusz i co jest twoją mocną stroną. Nie ma miejsca na panikę!

Powodzenia!

Zdjęcie główne – pixabay.com.

Egzamin ósmoklasisty – analiza arkusza 2019

Dziś przyjrzę się arkuszowi z egzaminu z 2019. Znajdziecie go pod tym linkiem. Otwórzcie go sobie i prześledźcie wraz z moim opisem.

Cztery pierwsze zadania związane były ze słuchaniem. Zadnia od pierwszego do trzeciego sprawdzały rozumienie wypowiedzi. Natomiast zadanie czwarte – reagowanie na wypowiedzi.
Zadania numer 1, 2 i 4 wymagały zakreślenia/wybrania jednej litery (oraz przeniesienia zaznaczeń na kartę odpowiedzi). W zadaniu nr 3 należało uzupełnić brakujące informacje. W tym zadaniu można było wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
Zadania piąte i szóste również sprawdzały umiejętność reagowanie na wypowiedzi. W zadaniu nr 5 podane były po polsku cztery sytuacje i trzeba było dobrać reakcję po angielsku. W zadaniu nr 6 trzeba było uzupełnić reakcję – maksymalnie trzema wyrazami.

Zadania od 7 do 10 to rozumienie tekstów – tym razem pisanych.
Zadanie siódme obejmowało cztery krótkie teksy i do każdego z nich było krótkie pytanie/zadanie. Należało wybrać jedną z trzech odpowiedzi.
W zadaniu ósmym znajdował się tekst z lukami (czterema). Pod tekstem umieszczono pięć zdań i nimi należało uzupełnić luki.
Zadanie dziewiąte zawierało trzy krótkie teksty- zaproszenia na różne imprezy. W tabeli zamieszczono informacje dotyczące tych imprez- należało przyporządkować właściwą imprezę do informacji.
W zadaniu nr 10 trzeba było przetworzyć przeczytane informacje. Po przeczytaniu tekstu należało uzupełnić drugi po polsku, jak najbardziej precyzyjnie oddając treść oryginału.


Zadania nr 11, 12 i 13 to zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W zadaniu jedenastym podano tekst z trzema lukami i sześć wyrazów, które mogły uzupełnić te luki. Nie trzeba było zmieniać form tych wyrazów.
Zadanie nr 12 to krótki test wyboru. Do tekstu z lukami trzeba było dobrać formę, która je logicznie uzupełnić (po trzy opcje do każdej linki).
W zadaniu trzynastym należało uzupełnić zdania wyrazami podanymi w nawiasie. Otrzymane zdania musiały być logiczne i gramatycznie poprawne. Ich zapis ortograficzny również musiał być bezbłędny. Można było wpisać maksymalnie cztery wyrazy. Można zatem było, a wręcz należało, dodać brakujące wyrazy (np. przyimki) żeby otrzymać poprane zdania.


Ostanie zadanie (14) to pisanie. Należało napisać maila to znajomego z Anglii i zaproponować grupie przyjaciół wyjazd w polskie góry. Konieczne było uwzględnienie trzech podanych elementów. Były to:

  • napisz, dlaczego warto pojechać w polskie góry
  • opisz osobę, która będzie się Wami opiekować podczas Waszego wyjazdu
  • doradź, co powinni ze sobą zabrać, i uzasadnij dlaczego.

Każda wypowiedź pisemna jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: treść, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.

Jak podejść do arkusza? Na pewno spokojnie. Po słuchaniu (tu kolejność zadań jest narzucona przez nagranie) możecie rozwiązywać arkusz od tych zadań, które są waszą mocną stroną, a te, które wydają wam się trudne rozwiązać po nich. I pamiętajcie: przenoście rozwiązania na kartę odpowiedzi!
Powodzenia!

Zdjęcie główne pixabay.com

Egzamin ósmoklasisty – przydatne linki

Nadchodząca sesja egzaminacyjna kwiecień/maj przyniesie drugą „edycję” egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli jeszcze nie zaczęliście powtórek, to dziś pokażę wam gdzie znaleźć wszystkie informacje związane z tym egzaminem, przykładowe arkusze oraz materiały dodatkowe do ćwiczeń.

Egzamin z angielskiego (bądź innego języka nowożytnego, który zdajecie) odbywa się w trzecim dniu sesji i w tym roku jest to 23 kwietnia. Na pewno pamiętacie, że ta część egzaminu trwa 90 minut.

Jakich rodzajów zadań się spodziewać? Tak jak podczas części z języka polskiego i matematyki – zadań otwartych i zamkniętych. Mamy tu zadania obejmujące rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Arkusz z ubiegłego roku jest tu.

Wszystkie struktury gramatyczne obowiązujące na egzaminie, a także przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod tym linkiem. Informator zawiera też kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych. Na pewno warto je szczegółowo przestudiować żeby wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę tworząc wypowiedź pisemną.

Jeśli jeszcze wam mało to tutaj znajdziecie arkusze pokazowe. Można rozwiązać cały arkusz i go sprawdzić – zamieszczono kryteria oceniania:)

CKE na swoim kanale na YouTube zamieściła krótką prezentację dotyczącą egzaminu. Nie przegapcie:)