A co ty musisz dziś zrobić? Must i have to

‘I must do it.’, a może ‘I have to do it.’? Przyjrzyjmy się dziś tym czasownikom.
Must i have to oznaczają „musieć”.
Czasami możemy użyć ich zamiennie. Np. ‘It’s late. I must/ have to go.

Różnica między nimi bywa istotna.
Must jest osobiste – będzie tu wyrażona opinia osoby mówiącej.
You must come to visit us more often.
I haven’t been to the movies for ages. I must go one day.

Have to pomaga wyrazić wszelkie fakty, przepisy, nakazy. Musisz coś zrobić ponieważ taka jest zasada lub sytuacja.
You have to turn right at the traffic lights. Look at the signs!
My knee is in bad shape. I have to make a doctor’s appointment.
Ann can’t meet us tonight. She has to work late.

Pamiętajcie, że formy must możecie użyć jeśli dotyczy to teraźniejszości lub przyszłości (zdania twierdzące!), ale NIE przeszłości.
They must hurry now.
We must visit this restaurant tomorrow.

Have to pomoże wyrazić wszystkie inne formy czasowe.
I had to stay longer at work yesterday.
Have you ever had to complain at a restaurant.
They might have to meet their chairperson.

Jeśli chcecie stworzyć pytanie lub przeczenie, to będzie wam potrzebny czasownik have to i operatory do/does/did.
What do you have to do after work tomorrow?
When did you have to meet Ann?
She doesn’t have to work on Fridays.

Pamiętajcie, że mustn’t i don’t have to nie oznaczają tego samego.


You mustn’t do something oznacza, że NIE WOLNO wam tego zrobić.
You mustn’t touch that red button.
You mustn’t tell anyone.

You don’t have to something oznacza, że NIE MUSICIE, NIE POTRZEBUJECIE czegoś robić.
I don’t have to get up early tomorrow.
He doesn’t have to work hard.

Mam nadzieję, że trochę przybliżyłam wam te dwa czasowniki. W razie wątpliwości zawsze możecie zostawić komentarz.

Jak ogarnąć past perfect?

Past before past, czas zaprzeszły. Kolejna konstrukcja, do której nie mamy odniesienia w polskim.

Krótka historyjka na początek, a później objaśnię zastosowanie czasu past perfect.
Tom and Gina both visited Anna last Saturday, but they didn’t see each other. Tom came at 10 am and left at noon. Gina arrived at 1 pm. So when Gina came to Anna, Tom wasn’t there. He had already gone home.

Czasu past perfect używamy gdy chcemy przekazać, podkreślić, że jedna czynność wydarzyła się przed inna w przeszłości.

Czyli tą „starszą” wyrazimy past perfectem właśnie.

Zdania tworzymy przy pomocy czasownika posiłkowego ‘had’ i formy past participle. W przypadku przeczeń będzie to forma ‘had not = hadn’t’. A w przypadku pytań zastosujemy inwersję.

Przeanalizujcie przykłady:

I had visited my friends before I left for Berlin.
She had done her homework before she went to sleep.
They had sold their house before they bought a new one.

I hadn’t been there before I met you.
He hadn’t read this book before I got it for my birthday.
They hadn’t had a cat before they adopted this one.

Had they redecorated this flat before they moved in? Yes, they had.
Had she packed her suitcase before Gina arrived? No, she hadn’t.

Z wyróżników mamy before, after, when, as soon as.
Zdań z ‘before’ jest już kilka w tym wpisie.

Sprawdźmy kilka przykładów z pozostałymi:

After they had moved in, their neighbors became very noisy.
I realized I had forgotten my umbrella as soon as I returned home.
When she got back to the shop, herb ag had already been gone.
We were shocked after our manager had announced her decision.

Pamiętajcie!

 • po after – past perfect
 • po before, when, as soon as – past simple

Jeśli potrzebujecie przećwiczyć tę konstrukcję zajrzyjcie tu i tu.

Jeśli macie wątpliwości – piszcie!

Plany na nowy rok szkolny – be going to

Kupiłam już kalendarz na 2021 rok. Optymistycznie?;)
A tak na poważnie, to większość już pewnie po urlopach, a rok szkolny (i akademicki) już za chwilę. Zapewne znajdą się tu uczniowie którzy rozpoczynają naukę w nowych szkołach, klasach, czy rozpoczną przygotowania do matur czy egzaminu ósmoklasisty. I mają swoje określone plany i zamierzenia.
Ci z nas, którzy wrócili z urlopów (z nową energią, mam nadzieję) też mają jakieś pourlopowe plany i zamierzenia związane ze swoją pracą zawodową.

Zamierzenia po angielsku wyrażamy przy użyciu ‘be going to’.

Zdania tworzymy podobnie jak w present continuous.

• twierdzące (podmiot + to be + going to + bezokolicznik)
I am going to work less.
He is going to be the best student in class.
We are going to send our reports on time.

• przeczenia (podmiot + to be + not + going to + bezokolicznik)
I’m not going to talk to them about my failures.
She isn’t going to work here any longer.
You aren’t going to take part in all the competitions.

• pytania (to be + podmiot + going to + bezokolicznik)
Are you going to read all the obligatory books? Yes, I am./ No, I’m not.
Is she going to get promoted? Yes, she is./ No, she isn’t.
Are they going to quit their job? Yes, they are./ No, they aren’t.

Do wyrażenia planów i zamierzeń możemy też użyć czasownika ‘intend’ (=zamierzać).
I intend to work less.
She intends to be the best student in class.
They don’t intend to be late.

A jakie są wasze plany na nadchodzący rok szkolny/ akademicki? Lub resztę roku 2020 po urlopach?

Zdjęcie główne: pixabay.com

Przyimki, które łatwo pomylić

W dzisiejszym wpisie pozostajemy przy różnicach. Mam dla was dwie pary przyimków.

Pierwsza z nich to ‘opposite’ i ‘in front of’.

Za Cambridge Dictionary:

 • ‘opposite’ – naprzeciwko (= w pozycji zwróconej do kogoś lub czegoś, ale po drugiej stronie)
  There is a bus stop opposite my apartment building. (= across the street)
 • ‘in front of’ – przed (= blisko przodu kogoś lub czegoś)
  There is a bus stop in front of my apartment building.

Druga to ‘between’ i ‘among’.

 • ‘among’ – użyjemy gdy chcemy powiedzieć, że coś się znajduje wśród (lub pomiędzy) grupy, tłumu lub masy rzeczy, których nie możemy wyodrębnić.
  His cabin was hidden among the trees.
 • ‘between’ – jako ‘pomiędzy’ zastosujemy dla dwóch lub więcej osób lub rzeczy, które można wyodrębnić lub rzeczy/ osoby są po dwóch stronach.
  Anna was standing between Julie, Tom and Sue.
  The lake is situated in the valley between high mountains.

Jeśli są jakieś wyrażenia, które sprawią wam trudność lub macie jakieś wątpliwości  z nimi związane, to dajcie znać w komentarzu.

Zdjęcie: pixabay.com

Jak ogarnąć Present Perfect?

Present Perfect. Dla wielu uczących się angielskiego jedno z trudniejszych zagadnień gramatycznych, z którymi spotykają się na początku nauki. Skąd ta trudność? Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w polskim nie mamy odpowiednika tej konstrukcji.

Na przykład:
Mieszkam w Poznaniu od wielu lat.
wyrażamy w polskim czasem teraźniejszym. W angielskim użylibyśmy perfectu.
Spróbuję wam dziś trochę Present Perfect przybliżyć.

Present Perfect (Simple – jest też Present Perfect Continuous, ale o nim innym razem) używamy:

Gdy mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości trwa do teraz:
I have lived in Poznań for many years.
He has learnt English since he was 7.
They have worked here for 3 months.

Dla wyrażenia czynności dopiero co zakończonych:
The train has just left.
They have just left the office.

Gdy mówimy o naszych doświadczeniach (lub ich braku):
I have been to France three times.
She has already read this book.
They haven’t tried Thai food yet.

Dla wyrażenia czynności, która wydarzyła się w przeszłości, a ma skutki w teraźniejszości:
I have cleaned my car. And it’s shiny now.
She has eaten too much. She has a stomachache now.
They have spent all their money. They are broke now.

Gdy mówimy o czynności, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie w przeszłości i teraźniejszości (zwykle z always i never):
I have never liked him.
She has always loved tomato soup.

Jakie określenia pozwalają nam zidentyfikować Present Perfect?
just
already
yet
so far
today
never
always
ever
since for
the best/ the cheapest/ the second time… (stopień najwyższy przymiotnika, ilość powtórzeń danej czynności):
That’s the best book I’ve ever read.
It’s the second time she’s been to London.

Wiem, że since i for lubią się mylić.
since – od punktu w czasie (Monday /1999/ 9 o’clock)
for – przez jakiś czas (przedział czasowy) (3 days/ 7 years/ 5 hours)
Zmierzycie się z krótkim ćwiczeniem? Wstawcie since lub for.

___ a long time

___ 2018

___ Friday

___ two days

___ yesterday

___ ages

___ 24 hours

___ six months

___ last December

___ last weekend

___ a week

___ I was 15

___ the end of the lesson

Jak wygląda konstrukcja Present Perfect Simple?
Są nam potrzebne czasownik posiłkowy have plus past participle (tzw. trzecia forma czasownika)
I have done my homework.
She has already written five e-mails.
They haven’t sent me that report yet.
Have you ever been to China? Yes, I have./ No, I haven’t.

Sprawdźcie się w krótkim ćwiczeniu:

 1. I ……………………. (not do) anything interesting today.
 2. We …………………….. (not be) to the shopping center for a long time.
 3. ………………….. (he/ever/be) to Canada?
 4. They ……………………. (go) to live in Asia.
 5. …………………… (you/ eat) in this restaurant before?
 6. She ………………… (work) here for a long time.

Swoje rozwiązania (do obu ćwiczeń) możecie przesłać do mnie – chętnie sprawdzę.
Jeśli macie wątpliwości związane z gramatyką angielską, to również zachęcam do kontaktu.

Lie, lied, lay, laid, lain – czy da się ich nie pomylić?

Lie, lied, lay, laid, lain. Regularne czy nieregularne formy? Kłamać czy kłaść? A może leżeć lub nakrywać do stołu? Wielu autorów blogów pisało już o tych formach czasowników. Artykuł im poświęcony znajdziecie także na stronach Encyklopedii Britannica. Ze swoim wpisem dołączam i ja do tego grona.

– Zacznijmy od regularnego ‘lie’ czyli kłamać. Jego formy past simple oraz past participle są takie same:
lied – lied
She never lies – she’s an honest person.
Some students lied to their teacher about homework.
– Forma imiesłowu to ‘lying’.
He has been lying to people all his life.

– ‘Lie’ nieregularne to leżeć, leżeć gdzieś. Forma past to ‘lay’, a past participle to ‘lain’.
When we go to the Mediterranean Sea, we usually lie on the beach all day long.
The book I was looking for lay on the shelf.
That box had lain unopened for many years before I found it in the attic.
– Forma imiesłowu to ‘lying’.
She was lying in bed watching Netflix all day yesterday.

– Czasownik ‘lay’ oznacza kłaść, położyć, układać, nakrywać do stołu i … znosić jajka. Formy past i past participle to ‘laid’.

He never lays the baby on the sofa.
She laid two cups down on the coffee table.
It’s not an easy job to lay bricks.
This red hen has never laid any eggs.

Poniżej znajdziecie ściągę. Mam nadzieję, że tak dobrze znacie te formy, że nie będzie wam potrzebna.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Moja ulubiona książka. Do gramatyki;)

W ubiegły czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z pewnością są takie książki, które uwielbiacie i polecacie. Nie będę dziś polecać wam książek i autorów, których czytam. Opowiem wam o książce do gramatyki, która jest na mojej półce od 20 lat i która zdecydowanie pomogła zrozumieć i utrwalić gramatykę angielską wielu moim uczniom.

Podręcznik, który mam na myśli to “English Grammar in Use” autorstwa Raymonda Murphyego. Książka przeznaczona jest dla uczniów średnio-zaawansowanych do samodzielnej nauki i powtórek.

Co zawiera? Po pierwsze omówienie danego zagadnienia gramatycznego (od czasów teraźniejszych, przez przyimki, rodzajniki, czasownik modalne do zdań warunkowych i mowy zależnej) na lewej stronie danego działu i ćwiczenia do zagadnienia po prawej. Zagadnienia gramatyczne omówione są prostym językiem, w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Jako że jest to podręcznik do samodzielnej nauki, na końcowych stronach znajdują się klucz z odpowiedziami do zadań oraz indeks z alfabetycznie wyszczególnionymi zagadnieniami. Znajdują się tam również załączniki, w których zestawiono czasowniki regularne i nieregularne, czasy teraźniejsze i przeszłe w formie simple i continuous, czasy przyszłe, czasowniki modalne, pisownię angielską oraz różnice między amerykańska a brytyjską odmianą angielskiego.

Co więcej, znajdziecie tu również dodatkowe ćwiczenia przekrojowe obejmujące kilka zagadnień (do nich również jest klucz).

Czy warto mieć ten lub podobny podręcznik ucząc się angielskiego? Jeśli lubicie uczyć się sami lub chcecie poszerzyć swoją wiedzę na zajęcia, to odpowiedź jest twierdząca. Powiecie, że wszystko można teraz znaleźć online: każde zagadnienie, wyjaśnienie, ćwiczenia. To prawda. Wydawnictwo Cambridge proponuje wersję w postaci ebooka i audio w piątej edycji. Wybór należy do was. Szczegóły znajdziecie pod tym linkiem.

Tu wywiad z Raymondem Murphym o genezie powstania podręcznika. Może autor zachęci was do korzystania z tej książki:)

Wydanie drugie, które stoi na mojej półce pochodzi z 1998 roku. Dlaczego nie kupiłam nowszej edycji? Najnowsze edycje różnią się właściwie szatą graficzną i przykładami. Myślę, że mój egzemplarz jeszcze trochę mi posłuży. A wy jakich książek do gramatyki używacie?

Zdjęcie główne: pixabay.com

‘Was’ or ‘were’? That is the question:)

Dziś kontynuacja wpisu sprzed tygodnia. W całości poświęcona czasownikowi “być” w czasie past simple.

Czasownik “być” w czasie przeszłym należy do grupy nieregularnych. Od wszystkich czasowników odróżnia go to, że sam tworzy pytania i przeczenia. Nie potrzebuje do tego żadnego operatora.

Przypominam odmianę tego czasownika w past simple:

I was                                                 we were

you were                                          you were

he/she/it was                                 they were

Przeczenia to: was not = wasn’t / were not = weren’t.

Kilka przykładów zastosowania “to be” w zdaniach.

I was at home yesterday.

They were in Rome last summer.

She wasn’t late for work on Tuesday.

We weren’t happy with that presentation.

A jak utworzyć pytanie? Przez inwersję.

Was he there on Saturday?        Yes, he was./ No, he wasn’t.

Were you tired last night?           Yes, I was./ No, I wasn’t.

Sprawdźcie się uzupełniając poniższe zdania. Swoje rozwiązania możecie przesłać do sprawdzenia na adres e-mail podany w kontakcie.

 1. I ……………………… (not/be) there last month.
 2. I ……………………………… (not/go) there last month.
 3. She ……………………….. (be) in Finland in 2019.
 4. She ………………………….. (visit) Finland in 2019.
 5. They …………………………. (not/be) on holiday last year.
 6. They …………………………….. (not/spend) their holiday at the seaside.
 7. ……………………………. (you/be) home last weekend?
 8. ……………………………..(you/stay) home last weekend?
 9. ……………………………..(he/be) at the stadium on Saturday?
 10. ………………………………(he/watch) a match at the stadium on Saturday?

Jak ogarnąć past simple?

Czasy przeszłe w angielskim. Jest ich kilka:) Zacznijmy od past simple, czyli przeszłego prostego. Czy jest on „prosty”? Sprawdźmy.

Past simple opisuje sytuacje, zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości – są dokonane. I nie mają żadnego wpływu na teraźniejszość (są w tej przeszłości „zamknięte”). Ważne jest, aby ze zdania wynikało KIEDY dane zdarzenie miało miejsce. Dlatego tak istotne są konkretne określenia czasu. Na przykład:

– yesterday (morning)

– last (night/week/Monday/year)

– (5 years/3 months/ 10 days) ago

– in (2019/May/May, 2018)

– on Monday/ Wedesday.

W angielskim mamy do czynienia z dwoma rodzajami czasowników w czasie past simple: regularnymi i nieregularnymi. Czas przeszły czasowników regularnych tworzymy dodając do ich końcówkę -ed.

– work – worked – worked

– start – started – started

– dance – danced -danced (czasowniki zakończone na -e dostają tylko końcówkę -d)

– play – played – played

– cry – cried – cried

Na pewno zwróciliście uwagę, że przy czasowniku „płakać” nastąpiła zmiana „y” na „i” i dopiero dodałam końcówkę -ed. Natomiast w nie zrobiłam tak z czasownikiem „play”. Wyjaśniam: jeśli czasownik zakończony jest na „y”, a przed nim znajduje się spółgłoska – wówczas zamieniamy ten „y” na „i”. I tyko w takich przypadkach.

Kiedy pytam uczniów, co z nieregularnymi czasownikami, zwykle odpowiadają, że trzeba je wziąć z tabelki. Doradzam nauczenie się ich z tej tabelki:) Kilka przykładów czasowników nieregularnych.

– be – was/were – been

– go – went – gone

– read – read – read

– understand – understood – understood

– put – put – put

Zapytacie dlaczego podaję też formę past participle. Ucząc się wszystkich trzech form od razu (plus polskiego znaczenia) łatwiej jest te czasowniki zapamiętać. Teoria potwierdzona wieloletnią praktyką.

Jak tworzyć zdania w czasie past simple? Z twierdzącymi nie macie już chyba problemu. „Druga” forma z tabelki będzie nam potrzebna (lub końcówka -ed w przypadku regularnego).

I went to the cinema last Friday.

They played football yesterday.

Pytania i przeczenia tworzymy tak samo dla regularnych i nieregularnych.

Did you go to the cinema last Friday?     Yes, I did./ No, I didn’t.

Did they play football yesterday?             Yes, they did./ No they didn’t.

Używamy operatora “did”, a czasownik “wraca” do bezokolicznika.

Tak samo będzie w przypadku przeczeń. Tu posiłkujemy się operatorem did not  = didn’t.

We didn’t go to the seaside last summer.

She didn’t play the violin last night.

A co z czasownikiem „być”? O tym we wpisie za tydzień.

Poniżej znajdziecie krótkie ćwiczenie. Swoje rozwiązania możecie przesłać do sprawdzenia na mój adres mailowy.

 1. Gina ……………….. (spend) her holiday in the mountains last year.
 2. They …………………… (not/send) any e-mails yesterday.
 3. …………………………… (he/visit) Bologna last summer?
 4. Anna …………………………. (read) five articles last week.
 5. ……………………….. (you/watch) that movie on Sunday?
 6. I ……………………… (not/live) in Spain three years ago.
 7. What ………………………………… (you/do) yesterday?
 8. How long …………………………… (she/stay) in the office last night?

Future simple i going to – ćwiczenia

Mam dziś dla was ćwiczenia powtórkowe z future simple i going to. Omówienie obu form znajdziecie tu i tu.

Wstaw podane czasowniki w czasie future simple:
a. They ………………… (not help) Gina tomorrow.
b. ………………… (you/ visit) us soon?
c. She ………………… (play) volleyball with them.
d. I ………………… (not/buy) this car, for sure.
e. We are sure she ………………… (pass) this exam.
f. ………………… (it/be) rainy tomorrow?
g. In 20 years’ time, we ………………… (live) in Madrid.

Wstaw podane czasowniki korzystając z wyrażenia ‘be going to’:
a. She ………………… (visit) her sister. She’s already bought a train ticket.
b. Look at the sky! It ………………… (rain).
c. I heard John has won some money. What ………………… (he/do) with it?
d. They ………………… (quit) smoking.
e. We’ve decided to throw a party. ………………… (you/come)?
f. He’s staying home tonight. He ………………… (watch) a football match.
g. Would you like some coffee? I ………………… (make) some.
h. Their car is dirty. They ………………… (go) to the car wash.

Future simple czy going to? Zdecyduj.
a. They ………………… (stay) in Iceland for two weeks. They’ve already booked some accommodation.
b. Do you know how to do this exercise? Don’t worry I ………………… (help) you.
c. Anna has bought some paint. She ………………… (paint) her living room.
d. Their manager ………………… (probably/ arrive) after 1 pm.
e. He’s not sure how to make a hamburger. He ………………… (check) on YouTube.
f. What are you doing with this hammer? I ………………… (repair) something.
g. Stop making so much noise! You ………………… (wake up) the baby.
h. I’m planning to visit Panama next summer. I ………………… (work) hard to collect enough money.

Zachęcam was do przesłania swoich rozwiązań. Możemy też omówić je podczas zajęć przez Skype.

Zdjęcie główne: pixabay.com