Całkowita poprawność ortograficzna

No właśnie. Zdając egzamin maturalny lub ósmoklasisty napotykamy w arkuszu zadania, które w poleceniu zawierają informację, że wpisany przez zdającego fragment musi być całkowicie poprawny ortograficznie i gramatycznie.

Co to oznacza? Że najmniejsza literówka, nie wspominając o “zgubionym” rodzajniku będzie kosztowała was punkt.

Zamieszczam dziś zadania z egzaminu ósmoklasisty i matury rozszerzonej z tegorocznych próbnych. Rozwiązania też wam podam:) Rozwiązujcie jak najwięcej takich zadań – to na pewno zaprocentuje.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 – źródło CKE

Rozwiązania:
13.1. better at geography (mamy stopniowanie przymiotników – za luką jest słówko ‘than’, dodatkowo: jeśli jesteśmy w czymś dobrzy (lub słabi) to po tych przymiotnikach potrzebny jest przyimek ‘at’)
13.2. was six years (wcześniej mamy past simple w zdaniu stąd i czasownik ‘be’ w formie przeszłej, years w liczbie mnogiej – bo six)
13.3. don’t hurry (zdanie w pierwszym trybie warunkowym – po if mamy present simple)

Próbna matura rozszerzona 2021 – źródło CKE

Rozwiązania:

9.1. you haven’t been waiting / you haven’t waited (present perfect simple lub continuous, sytuacja trwająca do chwili obecnej)
9.2. shouldn’t be allowed (czasownik modalny ‘should’ wymaga bezokolicznika, a czasownik ‘allowed’ czasownika ‘be’ (odmienionego) – w tym przypadku nie będzie on odmieniony, a pozostanie w bezokoliczniku – zmianę ‘blokuje’ ‘should’)
9.3. to apply in practice (po przymiotniku bezokolicznik z ‘to’, dodatkowo przyimek ‘in’ żeby utworzyć właściwe wyrażenie)
9.4. fits the description given (‘fits’ bo ‘jeden z aresztowanych mężczyzn’, ‘the’ przed ‘description’ – opis był konkretny, ‘given’ jako przymiotnik)

Trochę czasu do egzaminów zostało. Jeśli macie pytania, to piszcie.

Obraz Anastasia Gepp z Pixabay

Dziwne “prawa” w angielskim, o których nigdy nie słyszałeś

Czy wiesz dlaczego native speakerzy angielskiego mówią “flip-flops”, a nie “flop-flips”? Albo “zig-zag”, a nie “zag-zig”?

Zachęcam was do obejrzenia wideo z BBC Reel, do którego link zaraz przedstawię.

BBC Reel w opisie strony ma następującą informację: BBC Reel will introduce you to a new idea, concept, place or person that will expand your mind, teach you something new or change how you see the world.

I to prawda. Znajdziecie tu wiele krótkich wideo na różne tematy. Jest zdrowie, kultura, historia, psychologia i język. Znajdziecie tu filmy, które rzucą światło na różnorodne kwestie, również bieżące – popularne w mediach.

Zdecydowanie polecam wam BBC Reel.

A tu link to obiecanego wideo: https://www.bbc.com/reel/video/p08fvz6y/the-english-language-laws-you-never-knew-you-knew

Mam nadzieję, że będziecie zaglądać.

Obraz Corrie Miracle z Pixabay

Żeby – bezokolicznik celu

Bezokolicznik celu mówi w jakim celu (po co) ktoś coś robi.

Podam wam przykład po polsku: Oszczędzam pieniądze żeby pojechać na koncert. (Jak już będzie można.)

I po angielsku: I’m saving money to go to a concert.

I jeszcze: She’s been studying to pass the exam.

Zamiast to możemy też użyć in order to lub so as to szczególnie przed czasownikami be, know i have. Lub przed wszystkimi innymi, jeśli używamy bardziej formalnego stylu.

I left home early in order to be on time.
They learned Chinese in order to have a better job.
He went to Bieszczady so as to know more about local culture.

A co jeśli chcemy powiedzieć żeby nie? Zwykle z not to (i in order lub so as ).

Na przykład:
They spoke quietly in order not to wake up the baby.
She bought a bike so as not to use her car.

Mam dla was zadanie. Napiszcie, używając bezokolicznika celu, dlaczego uczycie się angielskiego. Albo chcecie zacząć. Mój adres mailowy znajdziecie w stopce strony.

Obraz Free-Photos z Pixabay

Ze słownikiem, z translatorem

Czy macie w domach i używacie papierowych wydań słowników? Z pewnością każdy ma swój ulubiony słownik polsko-angielski lub angielsko-polski online. Plusem takich wersji słowników jest to, że są na bieżąco aktualizowane (przynajmniej te duże i dobre). Czego o papierowych wersjach powiedzie nie można.

Wiem, że wielu z was korzysta z translatora Google przy odrabianiu zadań domowych, tłumaczeniu zdań czy słownictwa. Zastanawiałam się kiedyś skąd ten wybór. Doszłam do wniosku, że to z powodu prostoty użycia. Zgodzicie się?

Czego użyć zamiast Google? Proponuję wam dwa słowniki: Cambridge i Lexico (powered by Oxford).

Lexico proponuje słownik brytyjski i amerykański do wyboru, słownik synonimów oraz omówienie zagadnień gramatycznych.

Słownik Cambridge podobnie. Dodatkowo ten słownik podaje na jakim poziomie jest dane słowo.

Oba słowniki podają przykłady w kontekście. Można więc od razu sprawdzić czy słowo będzie pasowało do naszego kontekstu.

Słownik Cambridge oferuje wersję polsko-angielską i angielsko-polską. Jest ona jednak znacznie okrojona w porównaniu do słownika angielsko-angielskiego.

Dajcie znać na strony jakich słowników wy zaglądacie, co polecacie.

Obraz Наталия Когут z Pixabay

A ty już opisywałeś swój pokój?

Opis pokoju, wynajmowanego mieszkania, hotelu na wakacjach. Z pewnością wielu z was zdarzyło się opisywanie różnych miejsc w ramach zadania domowego z angielskiego lub sprawdzianu.

Jak wykonać taki opis? Najlepiej używając there is lub there are.

There is i there are używamy do stwierdzenia, że ktoś lub coś jest/istnieje.

Wybór którego z wyrażeń użyć jest determinowany przez rzeczownik, który występuje po danej formie czasownika: is lub are.

Tu ciekawostka: na pewno zauważyliście, że zwykle rzeczownik występuje przed czasownikiem w zdaniu angielskim. Tu jest odwrotnie.

There is użujemy z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, a there are w mnogiej.

There is a table next to the window.
There is a coffee table between the armchairs.
There are two armchairs in this room.
There are three plants in front of a fireplace.

A co jeżeli chcemy wymienić kilka przedmiotów w naszym opisie (a table, a lamp, a sofa, a mirror, and a TV)?

Mimo tego, że w moim zdaniu będzie wymienionych pięć różnych przedmiotów, zacznę je od…there is (rzeczownik bezpośrednio po czasowniku jest w liczbie pojedynczej).

There is a table, a lamp, a sofa, a mirror, and a TV in the living room.

Opiszecie swój pokój? Chętnie przeczytam! Pamiętajcie o przyimkach miejsca.

Obraz Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Pierwszy z trybów warunkowych

A właściwie zerowy. Słyszeliście kiedyś o nim? Mam nadzieję, że nie jest wam obcy.

Kiedy go używamy? Jeśli mówimy o sytuacjach, które zawsze będą prawdziwe, w których warunek zawsze będzie spełniony. Będą to, na przykład, fakty naukowe.

Klasyk: It you heat water to 100°, it boils.
You dehydrate if you don’t drink.
If you speed on this road, you get a ticket.

Jak już zauważyliście, zerowy tryb warunkowy tworzymy używając czasu present simple (który jak doskonale wiecie opisuje nam zdarzenia, czynności, które się powtarzają i fakty, które zawsze są prawdziwe).

“Składowe” zdania w zerowym trybie warunkowym są złożone, a ich części możemy przestawić.

If a team doesn’t show up for a match, they lose.
The team loses if they don’t show up for a match.

Z której części zdania stworzyć pytanie? Ze zdania nadrzędnego (czyli tego wskazującego skutek, rezultat). Pytanie wygląda dokładnie jak pytanie w present simple (bo przecież to właśnie tego czasu używamy w zerowym trybie warunkowym).

Does water boil if you heat it?

Czy warunek wprowadzamy tylko z if? Możemy też skorzystać z when, unless lub as soon as.

When you tease our dog, he bites.
Unless you tease our dog, he doesn’t bite you.
As long as she doesn’t know about our problems, we are safe.

Jeśli uczysz się regularnie, osiągasz dobre wyniki. Jak to będzie po angielsku?:)

Obraz Ken Boyd z Pixabay

Czasowniki opisujące czynności i stany

Było o czasownikach przechodnich i nieprzechodnich. Teraz czas na czasowniki opisujące czynności i stany (action and state verbs).

Czasowniki opisujące czynności (action verbs – zwane też dynamicznymi) wyrażają czynności, procesy, ruch. Można użyć ich form ciągłych (continuous).
She’s dancing now.
They’ve been running.
Carrots grew well this year.
Wśród czasowników dynamicznych znajdziemy, między innymi, arrive, ask, change, cook, dance, eat, fall, go, grow, have, help, leave, read, say, speak, talk, travel, watch, write.

Czasowniki statyczne (state verbs) opisują stany, uczucia, odczucia i emocje. Te czasowniki nie występują w formach continuous.
I’m thirsty. I want something to drink.
I’ve known her for 10 years.
Do you understand what I mean?
This car belongs to Peter.
Które z czasowników są statyczne? Na przykład te: believe, belong, consist, contain, depend, hate, know, like, love, mean, need, prefer, realize, remind, seem, suppose, understand, want.

Niektóre z tych czasowników mogą wystąpić w formie ciągłej, ale pod warunkiem, że opisujemy sytuację, która dzieje się chwilowo lub postępuje w danym momencie.

Na przykład:
I’m having dinner at the moment. Please, don’t disturb me.
They are expecting a baby.

Czasowniki związane ze zmysłami – hear, see, smell, taste – zwykle nie przyjmują formy constinous.
Do you see that funny guy over there?
This dish tastes great.

Często występują one z czasownikiem can:
Shh! Can you hear something?

Czasownik see może wystąpić w formie ciągłej jeśli jego znaczeniem będzie mieć spotkanie, wizytę.
I’m seeing my doctor tomorrow.

Czasowniki look i feel mogą przyjąć formę simple lub continuous jeśli mówimy jak ktoś dziś wygląda lub czuje się.

How do you feel today? / How are you feeling?

She looks great today. / She’s looking great today.

Skomplikowane? Z pewnością do przećwiczenia. Kto chętny na zajęcia?:) Co najmniej do marca można mnie spotkać na Skype, Zoom czy Google Meet.

Obraz Keith Johnston z Pixabay

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Co to jest?

Czasowniki – w każdym języku jest ich mnóstwo. Można je podzielić według różnych kryteriów. W angielskim wyróżniamy chociażby czasowniki regularne i nieregularne. Są czasowniki opisujące czynności i stany. Są też czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Słyszeliście o takim rozróżnieniu?

Czasowniki przechodnie – transitive verbs – to czasowniki stosowane z dopełnieniem (rzeczownikiem, wyrażeniem, zaimkiem). Mogą one tworzyć stronę bierną.

A high-tech company has just offered Tom a job.
I never make lunch on Sunday. Gina does it.
Can you lend me $2?

Wśród czasowników przechodnich znajdziecie: admire, buy, face, give, leave, lend, love, maintain, make, offer, pass, sell ,send, show, take, wish.

Czasowniki nieprzechodnie – intransitive verbs – nie mają dopełnienia. Nie stworzą też strony biernej.
I’ve worked for that company for 10 years.
The vid was very funny – they laughed loudly.
He talked to Gina for hours.

Większość czasowników będzie przechodnia i jednocześnie nieprzechodnia (w zależności od kontekstu).

You need to write it down. (przechodni)
Ann is 2 – she can’t read or write. (nieprzechodni)
We left the resort on Monday. (przechodni)
We left early. (nieprzechodni)

Wśród czasowników przechodnich/nieprzechodnich znajdziecie i te bardzo powszechne: change, close, do, move, open, run, set, sing, stop, start, wash.

Potraficie stworzyć pary zdań z każdym czasownikiem, tak żeby funkcjonował on jako przechodni i nieprzechodni? Prześlijcie swoje przykłady na maila – chętnie sprawdzę.

Obraz silviarita z Pixabay

Subject / object pronouns

Zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns). Proste. Przypominam wam je tylko ze względu na angielską nazwę – w poleceniu do zadania możecie znaleźć instrukcję „uzupełnij brakujące object pronouns”. To nic innego jak:

Subject pronouns – Object pronouns
I – me (mnie, mi)
you – you (ciebie)
he – him (jego, go)
she – her (ją)

it – it (to, tego)
we – us (nas)
you – you (was)
they – them (ich)

Czyli:

I know you. You know me.
You like him. He likes you.
We admire her. She admires us.
You know them. They know you.

A piece of cake! Jeśli potrzebujecie omówić bardziej skomplikowane kwestie, to chętnie się z wami spotkam na zajęciach.

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Ten, tamten, te, tamte – czyli które?

Dziś bardzo krótki wpis – zbliżają się święta, Nowy Rok i wszyscy są już zmęczeni obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19.

Przypominam wam dziś różnicę między this, that, these i those. Mylicie? Mam nadzieję, że nie. To nic skomplikowanego.

Te zaimki wskazujące możemy podzielić na te wskazujące, że ktoś/coś jest blisko lub daleko oraz ze względu na zastosowanie z liczbą pojedynczą lub mnogą.

This – ten, ta, to i that – tamten, tamta, tamto związane są z rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub z niepoliczalnymi.

These – ci, te i these – tamci, tamte związane są z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

Z pewnością zwróciliście uwagę na moje strzałki. Zaimki this i these wskazują na przedmioty/ osoby znajdujące się blisko/bliżej nas (krótka strzałka).

Zaimki that i those wskazują na przedmioty/ osoby znajdujące się daleko/ dalej od nas (dłuższa strzałka).

Trudne? Mam nadzieję, że teraz już nie:)

Obraz Greg Montani z Pixabay