Matura

Kurs maturalny– podczas zajęć przygotowujących do pisemnego egzaminu maturalnego zapoznasz  się ze wszystkimi typami zadań obowiązującymi na egzaminie oraz technikami ich rozwiazywania. Zajęcia skonstruowane są tak, aby rozwijać i ćwiczyć wszystkie komponenty językowe, w szczególności te, które są Twoją słabszą stroną. Oprócz powtórki leksykalno- gramatycznej i rozwiazywania przykładowych zadań egzaminu, będziesz miał okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności  na arkuszach z lat ubiegłych.

W przypadku ustnej części egzaminu nauczysz się prowadzić rozmowę z egzaminującym, wypowiadać się na podstawie materiału ikonograficznego oraz odpowiadać na pytania związane z tym materiałem.

Egzamin ósmoklasisty

Kurs do egzaminu ósmoklasisty – pomoże opanować umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a które obejmują znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie.  Podczas zajęć przygotowujących do egzaminu zapoznasz  się ze wszystkimi typami zadań obowiązującymi na egzaminie oraz technikami ich rozwiazywania. Zajęcia skonstruowane są tak, aby rozwijać i ćwiczyć wszystkie komponenty językowe, w szczególności te, które są Twoją słabszą stroną.

Cennik

Zajęcia indywidualne

PLN90/60 minut
Featured Description #4

Zajęcia w parach

PLN55/60 minut
Featured Description #4