TryEnglish

try-english-logotyp-0233

Definicje

Na potrzeby Polityki Prywatności, zdefiniowano i przyjęto następujące określenia pojęć:

 1. Pliki cookies – pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki – ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron internetowych Serwisu,
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który odwiedza stronę za pomocą przeglądarki internetowej,
 3. Serwis – strony internetowe dostępne pod adresem ang-poznan.pl,
 4. Właściciel Serwisu – firma Try English Elżbieta Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu o numerze NIP 9720960603 zarejestrowana i widoczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów,
 5. Administrator – firma Try English Elżbieta Frąckowiak gromadząca dane Użytkowników Serwisu w celu realizacji usług.

Pliki cookies

 1. Witryna www.ang-poznan.pl używa cookies, czyli plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Informacje gromadzone przez witrynę ang-poznan.pl dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.
 3. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonywane jest za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Try English w celu optymalizacji działań.
 5. W witrynie wykorzystywane są następujące pliki cookies: pliki cookies monitorujące wydajność, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu oraz pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik, wyglądu strony internetowej, itp.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Administrator Danych i Dane Osobowe

 1. Usługodawca jest Administratorem danych Użytkowników.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług.
 4. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli ich Administratorem jest Try English Elżbieta Frąckowiak), ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@ang-poznan.pl.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do tego.
 7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Zmiana Polityki Prywatności

W przypadku:

 1. wymaganym przez obowiązujące prawo,
 2. wprowadzenia zmian funkcjonowania Serwisu,

Try English Elżbieta Frąckowiak zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.