At Christmas, ale on Christmas Day. Dwa różne przyimki. O co chodzi?

Przyimki czasu (Prepositions of time) potrafią być podchwytliwie. Bo dlaczego powiemy ‘at Christmas’, ale już ‘on Christmas Day’? Dziś zajmę się trzema przyimkami: in, on i at. Przeczytajcie.


• In – tego przyimka używamy z:

 • porami dnia
  in the morning
  in the afternoon
  in the evening
 • porami roku
  in spring
  in summer
  in autumn/ fall
  in winter
 • miesiącami
  in May
  in August
  in October
  in December
 • z datą roczną
  in 1066
  in 1791
  in 1925
  in 2019
 • z datą zawierającą miesiąc i rok
  in June ,1980
  in February, 2014
 • ze stuleciami i epokami
  in the 15th century
  in the Renaissance

• On – używamy z:

 • z wyrażeniami, które zawierają słowo ‘day’
  on my birthday
  on Sunday
  on Wednesday mornig (mimo tego, że jest tu określona pora dnia „nadrzędne” jest ‘day’)
  on Christmas Day
  on Easter Sunday
 • z data dzienną
  on 12th Sept, 2019
  on 1st April

• At- używamy z:

 • godziną (podając czas)
  at 3 o’clock
  at 8 p.m.
  at 11:45
  at 4:30 a.m.
 • z porami dnia (i nocy)
  at noon
  at midnight
  at lunchtime
  at night
 • ze świętami (jeśli nie zawierają słowa ‘day’)
  at Christmas
  at Easter
 • w takich wyrażeniach jak
  at the weekend
  at present
  at the moment

• Jeśli wyrażenie zawiera
this
last
next
one weekend
every day
wówczas nie wstawiamy przed nim żadnego przyimka.
Cytując świątecznego klasyka: ‘Last Christams I gave you my heart (…).’

Nie mogę zostawić was bez zadania domowego (wiem, wiem – na święta się nie zadaje). Możecie zrobić i przesłać między barszczem a sernikiem;)
Wpisz brakujące przyimki:

__ last weekend

__ next week

__ winter

__ Easter

__ July, 1410

__ midnight

__ Christmas Day

__ my friend’s name day

__ 6 o’clock

__ Thursday evening

__ the moment

__ Sunday

__ Middle Ages

__the 20th century


Powodzenia!

Zdjęcie główne: Pixabay.com

Liczba mnoga rzeczowników – nie taka oczywista

W miniony weekend miałam przyjemność obejrzeć „Na noże” w reżyserii Riana Johnsona. Z plejadą gwiazd w dodatku (wspominając to choćby Daniela Craiga, Jamie Lee Curtis czy Toni Collette). Oryginalny tytuł – ‘Knives out’ – zmotywował mnie do napisania tego postu. Tak – będzie o tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników. Bo dlaczego ‘knives’, a nie ‘knifes’?

Ogólne zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w angielskim są z pewnością znane:

 • do rzeczownika dodajemy końcówkę –s:

– boat – boats

– garden – gardens

– ruler – rulers

– teacher – teachers

– window – windows

 • lub –es (jeśli rzeczownik kończy się na „świszczącą” w wymowie spółgłoskę:

– box – boxes

– bus – buses

– coach – coaches

– watch – watches

 • Jeżeli rzeczownik kończy się na –y, a przed tym igrekiem jest spółgłoska wówczas –y zamienia się na –i  oraz zyskuje końcówkę –es:

– baby – babies

– fly – flies

– lady – ladies

– lorry – lorries

– university – universities

 • Jeżeli rzeczownik kończy się na –f lub –fe wówczas tworząc liczbę mnogą końcówka udźwięcznia się do –ves

– calf – calves

– half – halves

– leaf – leaves

– life – lives

 – loaf – loaves

– knife – knives

– shelf – shelves

– wife – wives

– wolf – wolves

– thief – thieves

Oczywiście od każdej zasady są wyjątki (na przykład roofs).

Zostawiam wam ćwiczenie (przy okazji przećwiczymy czasy teraźniejsze).

 1. Ten dom ma wiele okien.
 2. Trzech uczniów odrabia teraz swoje zadania domowe.
 3. W bibliotece jest zwykle wiele półek.
 4. Spójrz! Dwie muchy chodzą po szybie.
 5. Kilka opakowań stoi na półce.
 6. Zazwyczaj pracownicy zaczynają dzień w firmie o 8.

Swoje tłumaczenia możecie przesłać do mnie – na pewno sprawdzę:)

Zdjęcie główne pixabay.com

Ćwiczenia present simple i present continuous / Present simple and present continuous exercises

Omówiłam już zastosowanie dwóch czasów teraźniejszych (simpe i continuous- oba znajdziecie na blogu) więc dziś zostawiam wam zestaw łatwych ćwiczeń. Jeśli chcecie żebym je dla was sprawdziła, to prześlijcie rozwiązania na moją skrzynkę mailową (info@ang-poznan.pl).

As I’ve already discussed the two present tenses (simple and continuous- you’ll find them on my blog), there’s a set of easy exercises for you. If you want me to check them for you, just send your answers to my e-mail address (info@ang-poznan.pl).

1. Put the verb into the correct form (present simple):

a. Ann …… (live) in New York and …… (work) as a project manager.

b. They …… (not/watch) TV in the evenings- they …… (play) some board games.

c. …… (he/know) how to repair this device?

d. How often …… (you/visit) your friends?

e. There …… (not/be) any good restaurants near me.

f. I …… (love) chocolate but my brother …… (hate) it.

g. Where …… (they/usually/go) on holiday?

2. Put the verb into the correct form (present continuous):
a. I …… (sit) and …… (do) nothing now.

b. Gina …… (not/watch) TV at the moment. She …… (reading) an interesting book.

c. …… (he/play) a computer game? Or …… (he/learn) English grammar?

d. What time …… (we/leave) for the airport?

e. …… (you/go) to the cinema tonight?

f. They …… (meet) their friends tomorrow.

g. I …… (not/cook). I …… (try) to clean the kitchen.

3. Some of the following sentences are incorrect. Correct the verbs that are wrong.

a. You’re always taking my car!

b. She’s finishing her job at 6 pm this week.

c. We sometimes make popcorn at home and watch some films.

d. Is Tom and Ann coming tonight?

e. Where does she usually spends her holiday?

f. They’re not flying to Madrid tomorrow.

g. Where do they studies?

Zdjęcie pixabay.com