Zadanie 9, poziom rozszerzony

Słyszałam narzekania, że zadanie 9 na maturze rozszerzonej z angielskiego nie wszystkim “podeszło”. Ale chyba źle nie było?

Polecenie znacie. Ważna jest poprawność i zmieszczenie się w limicie słów.

Uzupełnij zdania 9.1.–9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. (Źródło: arkusz CKE)

9.1. Unfortunately, the accident prevented (he / complete) _________________________________________________________ the project on time.

  • him from completing

9.2. Would you mind (carry / big) ___________________________________parcel of the three? I’ll take the two smaller ones.

  • carrying the biggest

9.3. Don’t worry too much (other people / opinion) ___________________________________________________. They are often formed too hastily.

  • about other people’s opinions

9.4. People who attended the meeting (be / unable / download) ________________________________________________ the file yesterday because of the poor Internet connection.

  • were unable to download

A jak wyglądały wasze odpowiedzi?

Iść, jechać – ale jak?

To jeszcze raz. Bo mylicie straszliwie!

Czasowniki ‘iść’ i ‘jechać’ to po angielsku ‘go’.

Jeśli idziemy lub jedziemy nad morze/jezioro, w góry, do miasta/sklepu/kina czy na wieś w angielskim użyjemy przyimka ‘to’.

Na przykład:

I went to the mountains last summer. ale I was in the mountains last summer.

I usually go to the sea on holiday. ale I was at the sea last year.

I like going to the cinema. ale I was at the cinema last Saturday.

We sometimes go to the country to visit our family there. ale Our family lives in the country.

Czasowniki są ważne. I zaimki z nimi związane też!:)

Zdjęcie główne: Skitterphoto (pixabay.com)

Pojechałem i już wróciłem

‘have been (to)’ i ‘have gone (to)’ – jest różnica w znaczeniu czy nie? Powiem, że jest i krótko ją przedstawię.

‘have been (to)’ oznacza, że byliśmy w danym miejscu, ale już wróciliśmy.
Tom is back from his holiday now. He has been to Spain.

‘have gone (to)’ oznacza, że pojechaliśmy/ poszliśmy dokądś, ale jeszcze nie wróciliśmy lub jesteśmy w drodze w to miejsce.
Ann is away on holiday. She has gone to Egypt.

Pamiętajcie, że używamy obu z present perfectem.

Zdjęcie główne Michelle Raponi z pixabay.com

Zmiany, zmiany

W tym roku nie mam żadnych postanowień noworocznych. Ale może wy macie?

Jak opowiedzieć o nich po angielsku? Używając ‘be going to’ – zamierzać.

‘Be going to’ używamy kiedy mówimy o naszych zamiarach:

I’m going to read more books this year.
I’m going to change my job.

i o tym, co już zdecydowaliśmy:

I’ve decided to change my job. I’m going to apply to that new company.
I’m going to improve my soft skills. I’ve already signed in for a course.

Jak tworzymy zdania z ‘be going to’ dowiecie się z tego wpisu.

Postanowiliście coś na Nowy Rok?

Zdjęcie główne z pixabay.com (Myriams-Fotos)

It’s coming Rome?!?

It’s coming home. It’s coming home. Football’s coming home.

Piosenkę śpiewaną przez Lightning Seeds i kibiców reprezentacji Anglii w ramach dużych imprez piłkarskich na pewno kojarzycie (jeśli nie tu link).

Przy okazji finału zakończonych już Mistrzostw Europy w piłce nożnej, można było usłyszeć, np. kibiców drużyny włoskiej śpiewających ‘It’s coming Rome’. Można nawet znaleźć w sieci koszulki z takim napisem. Ale nie polecam jeśli nie lubicie błędów w napisach na koszulkach;)

Dlaczego ‘It’s coming home’, ale już nie ‘It’s coming Rome’ (wiem – tak samo rymuje się)?

Zacznijmy od czasowników come i go.

1) Come oznacza „przychodzić”, „przyjeżdżać”. (come – came – come)
Can you come to work on Saturady?
Come to my party tonight.
They came to London last summer.
Czasownik ten może oznaczać „iść” lub „pójść” (w odpowiednim kontekście).
I’m going to the cinema this weekend. Would you like to come?
Come to the party with us.

2) Czasownika go nikomu przedstawiać nie trzeba. Oznacza „iść”, „jechać” (o tym drugim znaczeniu wiele osób zapomina). (go – went – gone)
She’s going to the bank tomorrow.
Let’s go to the concert!
They went to Scotland last week.

A teraz dodajmy do tego wyraz home.

Przyjść, iść, jechać do sklepu, szkoły, Hiszpanii, domu. To po polsku.

Po angielsku jeśli przychodzimy, przyjeżdżamy, jedziemy do domu – przyimka nie będzie.

Powiemy więc:
I came back home late last night.
She left work and went straight home.

Napis na koszulce mógłby zatem brzmieć:
It’s coming to Rome. Z przyimkiem:)

A jakie wam udało się wypatrzyć ciekawe napisy na koszulkach? Jeśli macie, podeślijcie zdjęcia.

Obraz Comfreak z Pixabay

Całkowita poprawność ortograficzna

No właśnie. Zdając egzamin maturalny lub ósmoklasisty napotykamy w arkuszu zadania, które w poleceniu zawierają informację, że wpisany przez zdającego fragment musi być całkowicie poprawny ortograficznie i gramatycznie.

Co to oznacza? Że najmniejsza literówka, nie wspominając o “zgubionym” rodzajniku będzie kosztowała was punkt.

Zamieszczam dziś zadania z egzaminu ósmoklasisty i matury rozszerzonej z tegorocznych próbnych. Rozwiązania też wam podam:) Rozwiązujcie jak najwięcej takich zadań – to na pewno zaprocentuje.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 – źródło CKE

Rozwiązania:
13.1. better at geography (mamy stopniowanie przymiotników – za luką jest słówko ‘than’, dodatkowo: jeśli jesteśmy w czymś dobrzy (lub słabi) to po tych przymiotnikach potrzebny jest przyimek ‘at’)
13.2. was six years (wcześniej mamy past simple w zdaniu stąd i czasownik ‘be’ w formie przeszłej, years w liczbie mnogiej – bo six)
13.3. don’t hurry (zdanie w pierwszym trybie warunkowym – po if mamy present simple)

Próbna matura rozszerzona 2021 – źródło CKE

Rozwiązania:

9.1. you haven’t been waiting / you haven’t waited (present perfect simple lub continuous, sytuacja trwająca do chwili obecnej)
9.2. shouldn’t be allowed (czasownik modalny ‘should’ wymaga bezokolicznika, a czasownik ‘allowed’ czasownika ‘be’ (odmienionego) – w tym przypadku nie będzie on odmieniony, a pozostanie w bezokoliczniku – zmianę ‘blokuje’ ‘should’)
9.3. to apply in practice (po przymiotniku bezokolicznik z ‘to’, dodatkowo przyimek ‘in’ żeby utworzyć właściwe wyrażenie)
9.4. fits the description given (‘fits’ bo ‘jeden z aresztowanych mężczyzn’, ‘the’ przed ‘description’ – opis był konkretny, ‘given’ jako przymiotnik)

Trochę czasu do egzaminów zostało. Jeśli macie pytania, to piszcie.

Obraz Anastasia Gepp z Pixabay

Żeby – bezokolicznik celu

Bezokolicznik celu mówi w jakim celu (po co) ktoś coś robi.

Podam wam przykład po polsku: Oszczędzam pieniądze żeby pojechać na koncert. (Jak już będzie można.)

I po angielsku: I’m saving money to go to a concert.

I jeszcze: She’s been studying to pass the exam.

Zamiast to możemy też użyć in order to lub so as to szczególnie przed czasownikami be, know i have. Lub przed wszystkimi innymi, jeśli używamy bardziej formalnego stylu.

I left home early in order to be on time.
They learned Chinese in order to have a better job.
He went to Bieszczady so as to know more about local culture.

A co jeśli chcemy powiedzieć żeby nie? Zwykle z not to (i in order lub so as ).

Na przykład:
They spoke quietly in order not to wake up the baby.
She bought a bike so as not to use her car.

Mam dla was zadanie. Napiszcie, używając bezokolicznika celu, dlaczego uczycie się angielskiego. Albo chcecie zacząć. Mój adres mailowy znajdziecie w stopce strony.

Obraz Free-Photos z Pixabay

Ze słownikiem, z translatorem

Czy macie w domach i używacie papierowych wydań słowników? Z pewnością każdy ma swój ulubiony słownik polsko-angielski lub angielsko-polski online. Plusem takich wersji słowników jest to, że są na bieżąco aktualizowane (przynajmniej te duże i dobre). Czego o papierowych wersjach powiedzie nie można.

Wiem, że wielu z was korzysta z translatora Google przy odrabianiu zadań domowych, tłumaczeniu zdań czy słownictwa. Zastanawiałam się kiedyś skąd ten wybór. Doszłam do wniosku, że to z powodu prostoty użycia. Zgodzicie się?

Czego użyć zamiast Google? Proponuję wam dwa słowniki: Cambridge i Lexico (powered by Oxford).

Lexico proponuje słownik brytyjski i amerykański do wyboru, słownik synonimów oraz omówienie zagadnień gramatycznych.

Słownik Cambridge podobnie. Dodatkowo ten słownik podaje na jakim poziomie jest dane słowo.

Oba słowniki podają przykłady w kontekście. Można więc od razu sprawdzić czy słowo będzie pasowało do naszego kontekstu.

Słownik Cambridge oferuje wersję polsko-angielską i angielsko-polską. Jest ona jednak znacznie okrojona w porównaniu do słownika angielsko-angielskiego.

Dajcie znać na strony jakich słowników wy zaglądacie, co polecacie.

Obraz Наталия Когут z Pixabay

A ty już opisywałeś swój pokój?

Opis pokoju, wynajmowanego mieszkania, hotelu na wakacjach. Z pewnością wielu z was zdarzyło się opisywanie różnych miejsc w ramach zadania domowego z angielskiego lub sprawdzianu.

Jak wykonać taki opis? Najlepiej używając there is lub there are.

There is i there are używamy do stwierdzenia, że ktoś lub coś jest/istnieje.

Wybór którego z wyrażeń użyć jest determinowany przez rzeczownik, który występuje po danej formie czasownika: is lub are.

Tu ciekawostka: na pewno zauważyliście, że zwykle rzeczownik występuje przed czasownikiem w zdaniu angielskim. Tu jest odwrotnie.

There is użujemy z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, a there are w mnogiej.

There is a table next to the window.
There is a coffee table between the armchairs.
There are two armchairs in this room.
There are three plants in front of a fireplace.

A co jeżeli chcemy wymienić kilka przedmiotów w naszym opisie (a table, a lamp, a sofa, a mirror, and a TV)?

Mimo tego, że w moim zdaniu będzie wymienionych pięć różnych przedmiotów, zacznę je od…there is (rzeczownik bezpośrednio po czasowniku jest w liczbie pojedynczej).

There is a table, a lamp, a sofa, a mirror, and a TV in the living room.

Opiszecie swój pokój? Chętnie przeczytam! Pamiętajcie o przyimkach miejsca.

Obraz Rudy and Peter Skitterians z Pixabay

Pierwszy z trybów warunkowych

A właściwie zerowy. Słyszeliście kiedyś o nim? Mam nadzieję, że nie jest wam obcy.

Kiedy go używamy? Jeśli mówimy o sytuacjach, które zawsze będą prawdziwe, w których warunek zawsze będzie spełniony. Będą to, na przykład, fakty naukowe.

Klasyk: It you heat water to 100°, it boils.
You dehydrate if you don’t drink.
If you speed on this road, you get a ticket.

Jak już zauważyliście, zerowy tryb warunkowy tworzymy używając czasu present simple (który jak doskonale wiecie opisuje nam zdarzenia, czynności, które się powtarzają i fakty, które zawsze są prawdziwe).

“Składowe” zdania w zerowym trybie warunkowym są złożone, a ich części możemy przestawić.

If a team doesn’t show up for a match, they lose.
The team loses if they don’t show up for a match.

Z której części zdania stworzyć pytanie? Ze zdania nadrzędnego (czyli tego wskazującego skutek, rezultat). Pytanie wygląda dokładnie jak pytanie w present simple (bo przecież to właśnie tego czasu używamy w zerowym trybie warunkowym).

Does water boil if you heat it?

Czy warunek wprowadzamy tylko z if? Możemy też skorzystać z when, unless lub as soon as.

When you tease our dog, he bites.
Unless you tease our dog, he doesn’t bite you.
As long as she doesn’t know about our problems, we are safe.

Jeśli uczysz się regularnie, osiągasz dobre wyniki. Jak to będzie po angielsku?:)

Obraz Ken Boyd z Pixabay