Przyimki, które łatwo pomylić

W dzisiejszym wpisie pozostajemy przy różnicach. Mam dla was dwie pary przyimków.

Pierwsza z nich to ‘opposite’ i ‘in front of’.

Za Cambridge Dictionary:

 • ‘opposite’ – naprzeciwko (= w pozycji zwróconej do kogoś lub czegoś, ale po drugiej stronie)
  There is a bus stop opposite my apartment building. (= across the street)
 • ‘in front of’ – przed (= blisko przodu kogoś lub czegoś)
  There is a bus stop in front of my apartment building.

Druga to ‘between’ i ‘among’.

 • ‘among’ – użyjemy gdy chcemy powiedzieć, że coś się znajduje wśród (lub pomiędzy) grupy, tłumu lub masy rzeczy, których nie możemy wyodrębnić.
  His cabin was hidden among the trees.
 • ‘between’ – jako ‘pomiędzy’ zastosujemy dla dwóch lub więcej osób lub rzeczy, które można wyodrębnić lub rzeczy/ osoby są po dwóch stronach.
  Anna was standing between Julie, Tom and Sue.
  The lake is situated in the valley between high mountains.

Jeśli są jakieś wyrażenia, które sprawią wam trudność lub macie jakieś wątpliwości  z nimi związane, to dajcie znać w komentarzu.

Zdjęcie: pixabay.com

Jak ogarnąć Present Perfect?

Present Perfect. Dla wielu uczących się angielskiego jedno z trudniejszych zagadnień gramatycznych, z którymi spotykają się na początku nauki. Skąd ta trudność? Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w polskim nie mamy odpowiednika tej konstrukcji.

Na przykład:
Mieszkam w Poznaniu od wielu lat.
wyrażamy w polskim czasem teraźniejszym. W angielskim użylibyśmy perfectu.
Spróbuję wam dziś trochę Present Perfect przybliżyć.

Present Perfect (Simple – jest też Present Perfect Continuous, ale o nim innym razem) używamy:

Gdy mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości trwa do teraz:
I have lived in Poznań for many years.
He has learnt English since he was 7.
They have worked here for 3 months.

Dla wyrażenia czynności dopiero co zakończonych:
The train has just left.
They have just left the office.

Gdy mówimy o naszych doświadczeniach (lub ich braku):
I have been to France three times.
She has already read this book.
They haven’t tried Thai food yet.

Dla wyrażenia czynności, która wydarzyła się w przeszłości, a ma skutki w teraźniejszości:
I have cleaned my car. And it’s shiny now.
She has eaten too much. She has a stomachache now.
They have spent all their money. They are broke now.

Gdy mówimy o czynności, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie w przeszłości i teraźniejszości (zwykle z always i never):
I have never liked him.
She has always loved tomato soup.

Jakie określenia pozwalają nam zidentyfikować Present Perfect?
just
already
yet
so far
today
never
always
ever
since for
the best/ the cheapest/ the second time… (stopień najwyższy przymiotnika, ilość powtórzeń danej czynności):
That’s the best book I’ve ever read.
It’s the second time she’s been to London.

Wiem, że since i for lubią się mylić.
since – od punktu w czasie (Monday /1999/ 9 o’clock)
for – przez jakiś czas (przedział czasowy) (3 days/ 7 years/ 5 hours)
Zmierzycie się z krótkim ćwiczeniem? Wstawcie since lub for.

___ a long time

___ 2018

___ Friday

___ two days

___ yesterday

___ ages

___ 24 hours

___ six months

___ last December

___ last weekend

___ a week

___ I was 15

___ the end of the lesson

Jak wygląda konstrukcja Present Perfect Simple?
Są nam potrzebne czasownik posiłkowy have plus past participle (tzw. trzecia forma czasownika)
I have done my homework.
She has already written five e-mails.
They haven’t sent me that report yet.
Have you ever been to China? Yes, I have./ No, I haven’t.

Sprawdźcie się w krótkim ćwiczeniu:

 1. I ……………………. (not do) anything interesting today.
 2. We …………………….. (not be) to the shopping center for a long time.
 3. ………………….. (he/ever/be) to Canada?
 4. They ……………………. (go) to live in Asia.
 5. …………………… (you/ eat) in this restaurant before?
 6. She ………………… (work) here for a long time.

Swoje rozwiązania (do obu ćwiczeń) możecie przesłać do mnie – chętnie sprawdzę.
Jeśli macie wątpliwości związane z gramatyką angielską, to również zachęcam do kontaktu.

Lie, lied, lay, laid, lain – czy da się ich nie pomylić?

Lie, lied, lay, laid, lain. Regularne czy nieregularne formy? Kłamać czy kłaść? A może leżeć lub nakrywać do stołu? Wielu autorów blogów pisało już o tych formach czasowników. Artykuł im poświęcony znajdziecie także na stronach Encyklopedii Britannica. Ze swoim wpisem dołączam i ja do tego grona.

– Zacznijmy od regularnego ‘lie’ czyli kłamać. Jego formy past simple oraz past participle są takie same:
lied – lied
She never lies – she’s an honest person.
Some students lied to their teacher about homework.
– Forma imiesłowu to ‘lying’.
He has been lying to people all his life.

– ‘Lie’ nieregularne to leżeć, leżeć gdzieś. Forma past to ‘lay’, a past participle to ‘lain’.
When we go to the Mediterranean Sea, we usually lie on the beach all day long.
The book I was looking for lay on the shelf.
That box had lain unopened for many years before I found it in the attic.
– Forma imiesłowu to ‘lying’.
She was lying in bed watching Netflix all day yesterday.

– Czasownik ‘lay’ oznacza kłaść, położyć, układać, nakrywać do stołu i … znosić jajka. Formy past i past participle to ‘laid’.

He never lays the baby on the sofa.
She laid two cups down on the coffee table.
It’s not an easy job to lay bricks.
This red hen has never laid any eggs.

Poniżej znajdziecie ściągę. Mam nadzieję, że tak dobrze znacie te formy, że nie będzie wam potrzebna.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Moja ulubiona książka. Do gramatyki;)

W ubiegły czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z pewnością są takie książki, które uwielbiacie i polecacie. Nie będę dziś polecać wam książek i autorów, których czytam. Opowiem wam o książce do gramatyki, która jest na mojej półce od 20 lat i która zdecydowanie pomogła zrozumieć i utrwalić gramatykę angielską wielu moim uczniom.

Podręcznik, który mam na myśli to “English Grammar in Use” autorstwa Raymonda Murphyego. Książka przeznaczona jest dla uczniów średnio-zaawansowanych do samodzielnej nauki i powtórek.

Co zawiera? Po pierwsze omówienie danego zagadnienia gramatycznego (od czasów teraźniejszych, przez przyimki, rodzajniki, czasownik modalne do zdań warunkowych i mowy zależnej) na lewej stronie danego działu i ćwiczenia do zagadnienia po prawej. Zagadnienia gramatyczne omówione są prostym językiem, w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Jako że jest to podręcznik do samodzielnej nauki, na końcowych stronach znajdują się klucz z odpowiedziami do zadań oraz indeks z alfabetycznie wyszczególnionymi zagadnieniami. Znajdują się tam również załączniki, w których zestawiono czasowniki regularne i nieregularne, czasy teraźniejsze i przeszłe w formie simple i continuous, czasy przyszłe, czasowniki modalne, pisownię angielską oraz różnice między amerykańska a brytyjską odmianą angielskiego.

Co więcej, znajdziecie tu również dodatkowe ćwiczenia przekrojowe obejmujące kilka zagadnień (do nich również jest klucz).

Czy warto mieć ten lub podobny podręcznik ucząc się angielskiego? Jeśli lubicie uczyć się sami lub chcecie poszerzyć swoją wiedzę na zajęcia, to odpowiedź jest twierdząca. Powiecie, że wszystko można teraz znaleźć online: każde zagadnienie, wyjaśnienie, ćwiczenia. To prawda. Wydawnictwo Cambridge proponuje wersję w postaci ebooka i audio w piątej edycji. Wybór należy do was. Szczegóły znajdziecie pod tym linkiem.

Tu wywiad z Raymondem Murphym o genezie powstania podręcznika. Może autor zachęci was do korzystania z tej książki:)

Wydanie drugie, które stoi na mojej półce pochodzi z 1998 roku. Dlaczego nie kupiłam nowszej edycji? Najnowsze edycje różnią się właściwie szatą graficzną i przykładami. Myślę, że mój egzemplarz jeszcze trochę mi posłuży. A wy jakich książek do gramatyki używacie?

Zdjęcie główne: pixabay.com

‘Was’ or ‘were’? That is the question:)

Dziś kontynuacja wpisu sprzed tygodnia. W całości poświęcona czasownikowi “być” w czasie past simple.

Czasownik “być” w czasie przeszłym należy do grupy nieregularnych. Od wszystkich czasowników odróżnia go to, że sam tworzy pytania i przeczenia. Nie potrzebuje do tego żadnego operatora.

Przypominam odmianę tego czasownika w past simple:

I was                                                 we were

you were                                          you were

he/she/it was                                 they were

Przeczenia to: was not = wasn’t / were not = weren’t.

Kilka przykładów zastosowania “to be” w zdaniach.

I was at home yesterday.

They were in Rome last summer.

She wasn’t late for work on Tuesday.

We weren’t happy with that presentation.

A jak utworzyć pytanie? Przez inwersję.

Was he there on Saturday?        Yes, he was./ No, he wasn’t.

Were you tired last night?           Yes, I was./ No, I wasn’t.

Sprawdźcie się uzupełniając poniższe zdania. Swoje rozwiązania możecie przesłać do sprawdzenia na adres e-mail podany w kontakcie.

 1. I ……………………… (not/be) there last month.
 2. I ……………………………… (not/go) there last month.
 3. She ……………………….. (be) in Finland in 2019.
 4. She ………………………….. (visit) Finland in 2019.
 5. They …………………………. (not/be) on holiday last year.
 6. They …………………………….. (not/spend) their holiday at the seaside.
 7. ……………………………. (you/be) home last weekend?
 8. ……………………………..(you/stay) home last weekend?
 9. ……………………………..(he/be) at the stadium on Saturday?
 10. ………………………………(he/watch) a match at the stadium on Saturday?

Future simple i going to – ćwiczenia

Mam dziś dla was ćwiczenia powtórkowe z future simple i going to. Omówienie obu form znajdziecie tu i tu.

Wstaw podane czasowniki w czasie future simple:
a. They ………………… (not help) Gina tomorrow.
b. ………………… (you/ visit) us soon?
c. She ………………… (play) volleyball with them.
d. I ………………… (not/buy) this car, for sure.
e. We are sure she ………………… (pass) this exam.
f. ………………… (it/be) rainy tomorrow?
g. In 20 years’ time, we ………………… (live) in Madrid.

Wstaw podane czasowniki korzystając z wyrażenia ‘be going to’:
a. She ………………… (visit) her sister. She’s already bought a train ticket.
b. Look at the sky! It ………………… (rain).
c. I heard John has won some money. What ………………… (he/do) with it?
d. They ………………… (quit) smoking.
e. We’ve decided to throw a party. ………………… (you/come)?
f. He’s staying home tonight. He ………………… (watch) a football match.
g. Would you like some coffee? I ………………… (make) some.
h. Their car is dirty. They ………………… (go) to the car wash.

Future simple czy going to? Zdecyduj.
a. They ………………… (stay) in Iceland for two weeks. They’ve already booked some accommodation.
b. Do you know how to do this exercise? Don’t worry I ………………… (help) you.
c. Anna has bought some paint. She ………………… (paint) her living room.
d. Their manager ………………… (probably/ arrive) after 1 pm.
e. He’s not sure how to make a hamburger. He ………………… (check) on YouTube.
f. What are you doing with this hammer? I ………………… (repair) something.
g. Stop making so much noise! You ………………… (wake up) the baby.
h. I’m planning to visit Panama next summer. I ………………… (work) hard to collect enough money.

Zachęcam was do przesłania swoich rozwiązań. Możemy też omówić je podczas zajęć przez Skype.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Postanowienia noworoczne – be going to

Nowy Rok to dla wielu z nas czas postanowień i zmian. Jak najlepiej wyrazić swoje postanowienia noworoczne po angielsku? Stosując wyrażenie ‘be going to’ (zamierzać).

Kiedy stosujemy ‘be going to’:

– gdy opowiadamy o naszych zamiarach:

I’m going to have dinner at that restaurant.

She’s going to apply for a new job.

They aren’t going to visit New York this year.

– o tym co już zdecydowaliśmy:

We’ve decided to organize a barbecue party. We’re going to invite Anna and her sister.

They’re going to travel round Mallorca. They’ve already rented a car.

–  w sytuacji gdy wiemy (potrafimy przewidzieć) jak ona się skończy – znamy stan obecny

Look at her! She doesn’t look well. She’s going to faint.

Look at those clouds. It’s going to rain.

Zdania tworzymy podobnie jak w present continuous ( https://ang-poznan.pl/2019/10/14/jak-ogarnac-present-continuous/).

 • twierdzące (podmiot + to be + going to + bezokolicznik)

I am going to visit her.

He is going to buy a new car.

We are going to move to Cracow.

 • przeczenia (podmiot + to be + not + going to + bezokolicznik)

I’m not going to talk to them.

She isn’t going to work here any longer.

You aren’t going to read this book.

 • pytania  (to be + podmiot + going to + bezokolicznik)

Are you going to sell this house? Yes, I am./ No, I’m not.

Is she going to marry Gerry? Yes, she is./ No, she isn’t.

Are they going to quit smoking?  Yes, they are./ No, they aren’t.

Jeśli więc macie już zamierzenia na rok 2020, to możecie je wyrazić używając konstrukcji ‘be going to’.

Jedno z moich postanowień to: I’m going to drink less coffee:)

A jakie są wasze postanowienia noworoczne?

Zdjęcie: pixabay.com

At Christmas, ale on Christmas Day. Dwa różne przyimki. O co chodzi?

Przyimki czasu (Prepositions of time) potrafią być podchwytliwie. Bo dlaczego powiemy ‘at Christmas’, ale już ‘on Christmas Day’? Dziś zajmę się trzema przyimkami: in, on i at. Przeczytajcie.


• In – tego przyimka używamy z:

 • porami dnia
  in the morning
  in the afternoon
  in the evening
 • porami roku
  in spring
  in summer
  in autumn/ fall
  in winter
 • miesiącami
  in May
  in August
  in October
  in December
 • z datą roczną
  in 1066
  in 1791
  in 1925
  in 2019
 • z datą zawierającą miesiąc i rok
  in June ,1980
  in February, 2014
 • ze stuleciami i epokami
  in the 15th century
  in the Renaissance

• On – używamy z:

 • z wyrażeniami, które zawierają słowo ‘day’
  on my birthday
  on Sunday
  on Wednesday mornig (mimo tego, że jest tu określona pora dnia „nadrzędne” jest ‘day’)
  on Christmas Day
  on Easter Sunday
 • z data dzienną
  on 12th Sept, 2019
  on 1st April

• At- używamy z:

 • godziną (podając czas)
  at 3 o’clock
  at 8 p.m.
  at 11:45
  at 4:30 a.m.
 • z porami dnia (i nocy)
  at noon
  at midnight
  at lunchtime
  at night
 • ze świętami (jeśli nie zawierają słowa ‘day’)
  at Christmas
  at Easter
 • w takich wyrażeniach jak
  at the weekend
  at present
  at the moment

• Jeśli wyrażenie zawiera
this
last
next
one weekend
every day
wówczas nie wstawiamy przed nim żadnego przyimka.
Cytując świątecznego klasyka: ‘Last Christams I gave you my heart (…).’

Nie mogę zostawić was bez zadania domowego (wiem, wiem – na święta się nie zadaje). Możecie zrobić i przesłać między barszczem a sernikiem;)
Wpisz brakujące przyimki:

__ last weekend

__ next week

__ winter

__ Easter

__ July, 1410

__ midnight

__ Christmas Day

__ my friend’s name day

__ 6 o’clock

__ Thursday evening

__ the moment

__ Sunday

__ Middle Ages

__the 20th century


Powodzenia!

Zdjęcie główne: Pixabay.com

Rzeczowniki w liczbie mnogiej – część 2

W ubiegłym tygodniu przypominałam jak utworzyć liczbę mnogą rzeczowników w angielskim. Dziś ciąg dalszy wpisu. I wyjątków też.

Rzeczowniki zakończone na -o:
• tworzą liczbę mnogą przez dodanie -s
zoo – zoos
volcano – volcanos
piano – pianos
photo – photos


• jest jednak kilka wyjątków, a dwa z nich znacie bardzo dobrze:
tomato – tomatoes
potato – potatoes
lub
echo – echoes
torpedo – torpedoes
veto – vetoes
hero – heroes

Inne rzeczowniki tworzące nieregularną liczbę mnogą (które trzeba zapamiętać) to:
foot – feet
goose – geese
tooth – teeth
man – men
woman – women

Jak z pewnością zauważyliście, nie dodajemy tu końcówki -s lecz następuje zmiana samogłosek w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Na liście rzeczowników, które zmieniają się znacząco w liczbie mnogiej należy umieścić takie rzeczowniki jak:
child – children
mouse – mice
person – persons/ people*

*people – gdy odnosimy się do zbiorowości (the Polish people) lub liczba jest niesprecyzowana;
persons – gdy odnosimy się do jednostek lub pewnej liczby jednostek (Time Persons of the Year).

Czy i kiedy można powiedzieć ‘peoples’? Dajcie znać w komentarzu.

Sprawdźcie ile zapamiętaliście z dzisiejszego i poprzedniego wpisu. Zdania możecie przesłać do sprawdzenia na mój adres mailowy. Powodzenia!

 1. Na Islandii znajdziemy wiele czynnych wulkanów.
 2. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły.
 3. Rodzina myszy zadomowiła się w piwnicy.
 4. Mam okropny ból zęba.
 5. Bolą mnie zęby.
 6. Ludzie w tym mieście są bardzo mili.
 7. Po podwórku biegają kury, gęsi i indyki.
 8. Razem ze mną w biurze pracują cztery kobiety.

Zdjęcie główne: pexels.com

Liczba mnoga rzeczowników – nie taka oczywista

W miniony weekend miałam przyjemność obejrzeć „Na noże” w reżyserii Riana Johnsona. Z plejadą gwiazd w dodatku (wspominając to choćby Daniela Craiga, Jamie Lee Curtis czy Toni Collette). Oryginalny tytuł – ‘Knives out’ – zmotywował mnie do napisania tego postu. Tak – będzie o tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników. Bo dlaczego ‘knives’, a nie ‘knifes’?

Ogólne zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w angielskim są z pewnością znane:

 • do rzeczownika dodajemy końcówkę –s:

– boat – boats

– garden – gardens

– ruler – rulers

– teacher – teachers

– window – windows

 • lub –es (jeśli rzeczownik kończy się na „świszczącą” w wymowie spółgłoskę:

– box – boxes

– bus – buses

– coach – coaches

– watch – watches

 • Jeżeli rzeczownik kończy się na –y, a przed tym igrekiem jest spółgłoska wówczas –y zamienia się na –i  oraz zyskuje końcówkę –es:

– baby – babies

– fly – flies

– lady – ladies

– lorry – lorries

– university – universities

 • Jeżeli rzeczownik kończy się na –f lub –fe wówczas tworząc liczbę mnogą końcówka udźwięcznia się do –ves

– calf – calves

– half – halves

– leaf – leaves

– life – lives

 – loaf – loaves

– knife – knives

– shelf – shelves

– wife – wives

– wolf – wolves

– thief – thieves

Oczywiście od każdej zasady są wyjątki (na przykład roofs).

Zostawiam wam ćwiczenie (przy okazji przećwiczymy czasy teraźniejsze).

 1. Ten dom ma wiele okien.
 2. Trzech uczniów odrabia teraz swoje zadania domowe.
 3. W bibliotece jest zwykle wiele półek.
 4. Spójrz! Dwie muchy chodzą po szybie.
 5. Kilka opakowań stoi na półce.
 6. Zazwyczaj pracownicy zaczynają dzień w firmie o 8.

Swoje tłumaczenia możecie przesłać do mnie – na pewno sprawdzę:)

Zdjęcie główne pixabay.com