Zajęcia diagnozujące – uniknij stresu

Dzisiejszy wpis kieruję do uczniów, którzy w przyszłym roku zadawać będą egzamin ósmoklasisty lub maturę.

Przygotowania do egzaminu warto zacząć już w sierpniu od testu i zajęć diagnozujących. Przekrojowy test pod kątem danego egzaminu oraz zajęcia pozwolą wskazać, co jest waszą mocną stroną, a nad czym trzeba popracować. Oraz zaplanować przygotowania.

Co obejmują testy? Wszystkie trzy (E8, matura PP i PR) obejmują typy zadań, które pojawić się mogą na właściwym egzaminie. Zawarłam w nich zadania ze słuchanie i czytania. Testuję znajomość funkcji językowych i sprawdzam przekrojowo gramatykę i słownictwo. Dodatkowo pisanie: typ zadania obowiązujący na danym egzaminie, a także odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania i tłumaczenie zdań (kilku).

Test oczywiście do samodzielnego rozwiązania i omówienia na zajęciach. Po zajęciach otrzymacie wytyczne do dalszej pracy.

Zajęcia diagnozujące przeprowadzam tylko w sierpniu.

Współpraca może być jednorazowa – nie ma obowiązku uczestniczenia w dalszych zajęciach.

Kto chętny?:) Ilość wolnych terminów ograniczona.

Zdjęcie główne: JESHOOTS-com z pixabay.com

Zadanie 9, poziom rozszerzony

Słyszałam narzekania, że zadanie 9 na maturze rozszerzonej z angielskiego nie wszystkim “podeszło”. Ale chyba źle nie było?

Polecenie znacie. Ważna jest poprawność i zmieszczenie się w limicie słów.

Uzupełnij zdania 9.1.–9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane. (Źródło: arkusz CKE)

9.1. Unfortunately, the accident prevented (he / complete) _________________________________________________________ the project on time.

  • him from completing

9.2. Would you mind (carry / big) ___________________________________parcel of the three? I’ll take the two smaller ones.

  • carrying the biggest

9.3. Don’t worry too much (other people / opinion) ___________________________________________________. They are often formed too hastily.

  • about other people’s opinions

9.4. People who attended the meeting (be / unable / download) ________________________________________________ the file yesterday because of the poor Internet connection.

  • were unable to download

A jak wyglądały wasze odpowiedzi?

Podpowiedzi przed maturą i egzaminem ósmoklasisty

Jak zwiększyć swoje szanse na sukces na egzaminie i w miarę spokojnie “przejść” przez zadania arkusza?

Na pewno warto pójść na egzamin przygotowanym. Jeśli rzetelnie przepracowałeś czas przed swoim egzaminem, twoja pewność siebie jest na dobrym poziomie.

Żeby uniknąć późniejszego stresu pamiętaj żeby arkusz „zakodować” (wpisując swój numer PESEL w odpowiednim miejscu na pierwszej stronie oraz na karcie odpowiedzi).

Przeczytaj instrukcje na pierwszej stronie (dla przypomnienia, być może też dla uspokojenia nerwów).

Sprawdź ilość stron swojego arkusza. Jeśli jest ich za mało (lub za dużo) natychmiast zgłoś to prowadzącemu egzamin – przed rozpoczęciem egzaminu, wtedy jest na to czas.

Pierwsza część egzaminu to słuchanie. Tu nie masz wyboru i musisz wykonywać zadania w ustalonej kolejności. Nawet jeśli słuchanie nie jest twoją mocną stroną – nie odpuszczaj. Wysłuchaj uważnie nagrań – obydwa razy! Z pewnością zwiększysz swoje szanse na wyłapanie informacji, które pozwolą rozwiązać przynajmniej część zadań poprawnie.

Nie musisz rozwiązywać pozostałych zadań arkusza w kolejności w jakiej występują w arkuszu. Na pewno jest taki typ zadań, który jest dla ciebie łatwy i jest twoją mocną stroną. Zacznij od nich, a później przejdź do tych, które mogą być bardziej skomplikowane i czasochłonne.

Pod każdym zadaniem znajdziesz informację : „PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!”. Zastosuj się do niej – unikniesz stresu związanego z utratą punktów za nie przeniesione rozwiązania do zadań.

Przy pisaniu skorzystaj ze strony opatrzonej nagłówkiem “Brudnopis” (jeśli masz czas). Nie musisz zapisywać tam całego rozwiązania do polecenia – wystarczą notatki, hasła, które pomogą uporządkować twoja wypowiedź pisemną. Brudnopis jest dla ciebie.

Jeśli nie upłynął czas przeznaczony na egzamin, sprawdź swoje rozwiązania, wróć do odpowiedzi, których nie jesteś pewny.

W ciągu roku szkolnego rozwiązałeś co najmniej kilkadziesiąt przykładowych zadań matury lub egzaminu ósmoklasisty z angielskiego. Wiesz jak wygląda arkusz i co jest twoją mocną stroną. Nie ma miejsca na panikę! Powodzenia!

Zdjęcie główne: geralt z pixabay.com

Matura 2023 i 2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swojej stronie wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w kolejnych dwóch latach.

Z komunikatu wynika, że egzamin maturalny i ósmoklasisty w latach 2023 i 2024 zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Szczegółowe informacje wraz z samymi wymaganiami do pobrania znajdziecie na stronie Ministerstwa.

Zdjęcie główne: pixabay.com (Pexels)

Co na stronach CKE?

Maturzyści i ósmoklasiści, czy zajrzeliście już na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej? Jest tam sporo informacji dla was.

W zakładkach dotyczących egzaminu ósmoklasisty i matury 2022 znajdziecie, między innymi, informatory, arkusze oraz harmonogramy egzaminów.

Warto zajrzeć do informatorów, gdzie oprócz kryteriów egzaminacyjnych znajdziecie przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami i komentarzem (dotyczy to również zadań z pisania).

W zakładce z materiałami dodatkowymi zamieszczono próbne arkusze i zadania dodatkowe.

Warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z zawartością dotyczącą zdawanego egzaminu.

Zdjęcie główne: StartupStockPhotos z pixabay.com

Kilka podpowiedzi przed maturą

Jak zwiększyć swoje szanse na sukces na egzaminie maturalnym?

Na pewno warto pójść na egzamin przygotowanym. Jeśli rzetelnie przepracowałeś czas przed egzaminem, twoja pewność siebie jest na dobrym poziomie.

Żeby uniknąć późniejszego stresu pamiętaj żeby arkusz „zakodować” (wpisując swój numer PESEL w odpowiednim miejscu na pierwszej stronie oraz na karcie odpowiedzi).

Przeczytaj instrukcje na pierwszej stronie (dla przypomnienia, być może też dla uspokojenia nerwów).

Sprawdź ilość stron swojego arkusza. Jeśli jest ich za mało (lub za dużo) natychmiast zgłoś to prowadzącemu egzamin – przed rozpoczęciem egzaminu, wtedy jest na to czas.

Pierwsza część egzaminu to słuchanie. Tu nie masz wyboru i musisz wykonywać zadania w ustalonej kolejności. Nawet jeśli słuchanie nie jest twoją mocną stroną – nie odpuszczaj. Wysłuchaj uważnie nagrań – obydwa razy! Z pewnością zwiększysz swoje szanse na wyłapanie informacji, które pozwolą rozwiązać przynajmniej część zadań poprawnie.

Nie musisz rozwiązywać pozostałych zadań arkusza w kolejności w jakiej występują w arkuszu. Na pewno jest taki typ zadań, który jest dla ciebie łatwy i jest twoją mocną stroną. Zacznij od nich, a później przejdź do tych, które mogą być bardziej skomplikowane i czasochłonne.

Pod każdym zadaniem znajdziesz informację : „PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!”. Zastosuj się do niej – unikniesz stresu związanego z utratą punktów za nie przeniesione rozwiązania do zadań.

Jeśli nie upłynął czas przeznaczony na egzamin, sprawdź swoje rozwiązania, wróć do odpowiedzi, których nie jesteś pewny.

Pamiętaj, że ‘konkurs’ to nie ‘concurs’. To słowo po angielsku to ‘competition’. I po angielsku ‘brać udział’ to nie ‘strat’ tylko ‘take part in’.

W ciągu roku szkolnego rozwiązałeś co najmniej kilkadziesiąt przykładowych zadań matury z angielskiego. Wiesz jak wygląda arkusz i co jest twoją mocną stroną. Nie ma miejsca na panikę! Powodzenia!

Obraz Ada K z Pixabay

Całkowita poprawność ortograficzna

No właśnie. Zdając egzamin maturalny lub ósmoklasisty napotykamy w arkuszu zadania, które w poleceniu zawierają informację, że wpisany przez zdającego fragment musi być całkowicie poprawny ortograficznie i gramatycznie.

Co to oznacza? Że najmniejsza literówka, nie wspominając o “zgubionym” rodzajniku będzie kosztowała was punkt.

Zamieszczam dziś zadania z egzaminu ósmoklasisty i matury rozszerzonej z tegorocznych próbnych. Rozwiązania też wam podam:) Rozwiązujcie jak najwięcej takich zadań – to na pewno zaprocentuje.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 – źródło CKE

Rozwiązania:
13.1. better at geography (mamy stopniowanie przymiotników – za luką jest słówko ‘than’, dodatkowo: jeśli jesteśmy w czymś dobrzy (lub słabi) to po tych przymiotnikach potrzebny jest przyimek ‘at’)
13.2. was six years (wcześniej mamy past simple w zdaniu stąd i czasownik ‘be’ w formie przeszłej, years w liczbie mnogiej – bo six)
13.3. don’t hurry (zdanie w pierwszym trybie warunkowym – po if mamy present simple)

Próbna matura rozszerzona 2021 – źródło CKE

Rozwiązania:

9.1. you haven’t been waiting / you haven’t waited (present perfect simple lub continuous, sytuacja trwająca do chwili obecnej)
9.2. shouldn’t be allowed (czasownik modalny ‘should’ wymaga bezokolicznika, a czasownik ‘allowed’ czasownika ‘be’ (odmienionego) – w tym przypadku nie będzie on odmieniony, a pozostanie w bezokoliczniku – zmianę ‘blokuje’ ‘should’)
9.3. to apply in practice (po przymiotniku bezokolicznik z ‘to’, dodatkowo przyimek ‘in’ żeby utworzyć właściwe wyrażenie)
9.4. fits the description given (‘fits’ bo ‘jeden z aresztowanych mężczyzn’, ‘the’ przed ‘description’ – opis był konkretny, ‘given’ jako przymiotnik)

Trochę czasu do egzaminów zostało. Jeśli macie pytania, to piszcie.

Obraz Anastasia Gepp z Pixabay

Strona CKE (prawie) wszystko ci powie

Pytacie czasami skąd wziąć dodatkowe materiały do powtórek. Warto dodać do zakładek i zaglądać na bieżąco na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Znajdziecie tam sekcje dedykowane egzaminom (ósmoklasisty, maturalnemu, zawodowemu i eksternistycznemu). Każda z sekcji zawiera informatory dla danego egzaminu i arkusze z lat ubiegłych bądź też arkusze egzaminów próbnych.

Zajrzyjcie koniecznie do arkuszy z poprzednich lat i przyjrzyjcie się typom zadań. Jeśli nie ruszyliście jeszcze z przygotowaniami do swojego egzaminu, to może warto zajrzeć do tych właśnie arkuszy żeby wiedzieć , co was czeka.

Matura: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/
Egzamin ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zajrzyjcie też do informatora swojego egzaminu. Znajdziecie tam przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz kryteria oceniania.

Sprawdźcie sekcję materiałów dodatkowych dla swojego egzaminu. Tam też są zadania!

Czasu nie zostało już za wiele. I niestety płynie nieubłaganie.

Skorzystajcie z materiałów na stronie CKE. Na pewno wam pomogą.

Zapraszam też na kurs pisania egzaminacyjnego (matura: poziom podstawowy i rozszerzany oraz egzamin ósmoklasisty). Zajęcia na platformach Zoom, Meet lub Skype. Nie trać głowy na egzaminie. I punktów!

Obraz khamkhor z Pixabay

Jedno z najtrudniejszych słów na egzaminie

Tytuł mojego wpisu trochę przewrotny, ale wynika z moich obserwacji jako egzaminatora i weryfikatora. Co jakiś czas na egzaminie (matura, ósmoklasisty, wcześniej gimnazjalny) pojawia się zadanie, w którym trzeba opisać swój udział bądź wygraną w konkursie (lub innego uczestnika): „wziąłeś udział w konkursie”, „oglądałeś finał konkursu”, „wygrałeś konkurs”. W pracach można (nawet niestety dość często) znaleźć słowo concurs, które ma oznaczać konkurs. Czy tak jest? Sprawdźcie mój wpis.

Concur oznacza zgadzać się, mieć tę samą opinię. Stąd forma concurs będzie oznaczała, że on/ona zgadza się. Czy informacja o konkursie zostanie przekazana? Niestety nie.
The discovery made by thse scientists concurs with their previous findings.

Jeśli po raz kolejny pojawi się podobne zadanie użyjcie słowa competition (konkurs, zawody).
I took part in a doughnut eating competition.
She entered a poem competition.
We participated in a dance competition.

Unikajcie słowa start. Nie będzie ono poprawne w tym kontekście. Tu przydadzą się wam, na przykład, czasowniki take part, enter lub participate.

Na marginesie tego wpisu: jak powiedzieć „startować na prezydenta” (czasami pada takie sformułowanie, na przykład w kontekście obecnie kampanii w USA)?

Można powiedzieć run for president. Start for president lepiej nie😉

Mam nadzieję, że trochę wam pomogłam tym wpisem.
Jeśli macie wątpliwości piszcie, komentujcie. Mam jeszcze wolne terminy za zajęcia online.

Zdjęcie główne: pixabay.com

Czytanie ze zrozumieniem

Codziennie jesteśmy zasypywani wiadomościami przez portale informacyjne. Odbieramy mnóstwo wiadomości tekstowych. Staramy się zrozumieć tekst, który czytamy. Czasami wyciągamy wnioski, a czasami niestety musimy domyślić się co autor wiadomości lub tekstu chciał nam przekazać.

Czy na egzaminie, np. maturalnym, może zdarzyć się sytuacja, że będziesz musiał domyślić się o co chodzi autorowi? Nie. Każde pytanie ma swoje odniesienie w tekście. Jak rozwiązywać zadania z czytania na egzaminie?

Po pierwsze, czytaj polecenia. Są po polsku więc powinno to ułatwić zrozumienie, co w danym zadaniu należy zrobić.

Po drugie, zapoznaj się z treścią zadania. Możesz podkreślić kluczowe twoim zdaniem fragmenty pytań, odpowiedzi do nich czy nagłówków.

Arkusz PP, matura 2018

Następnie zacznij czytać tekst. Jeśli masz dopasować nagłówki do fragmentów tekstu – zacznij od tego fragmentu, którego chcesz. Nie musisz czytać ich po kolei. To samo dotyczy tekstów powiązanych tematycznie – rozpocznij dowolnie.

Arkusz PP, matura 2018

Przy dłuższych tekstach (pięć pytań, cztery opcje do wyboru) warto przeczytać tekst od początku. Ostatnie pytanie może dotyczyć głównej myśli tekstu.

Arkusz PP, matura 2018
Arkusz PR, matura 2018

Jeśli masz dopasować zdania, które zostały usunięte z tekstu, przyjrzyj się zdaniom bezpośrednio przed luką i po luce.

Pamiętaj, że zadania z czytania możesz rozwiązywać w dowolnej kolejności. Zacznij od tego, które jest twoją mocną stroną.

Pamiętaj też o przeniesieniu swoich rozwiązań na kartę odpowiedzi!

Jeśli jeszcze potrzebujesz pomocy z przygotowaniem do egzaminu – możemy spotkać się online.
Bez paniki i powodzenia!

Zdjęcie główne: pixabay.com