Egzamin ósmoklasisty – analiza arkusza 2019

Dziś przyjrzę się arkuszowi z egzaminu z 2019. Znajdziecie go pod tym linkiem. Otwórzcie go sobie i prześledźcie wraz z moim opisem.

Cztery pierwsze zadania związane były ze słuchaniem. Zadnia od pierwszego do trzeciego sprawdzały rozumienie wypowiedzi. Natomiast zadanie czwarte – reagowanie na wypowiedzi.
Zadania numer 1, 2 i 4 wymagały zakreślenia/wybrania jednej litery (oraz przeniesienia zaznaczeń na kartę odpowiedzi). W zadaniu nr 3 należało uzupełnić brakujące informacje. W tym zadaniu można było wpisać maksymalnie trzy wyrazy.
Zadania piąte i szóste również sprawdzały umiejętność reagowanie na wypowiedzi. W zadaniu nr 5 podane były po polsku cztery sytuacje i trzeba było dobrać reakcję po angielsku. W zadaniu nr 6 trzeba było uzupełnić reakcję – maksymalnie trzema wyrazami.

Zadania od 7 do 10 to rozumienie tekstów – tym razem pisanych.
Zadanie siódme obejmowało cztery krótkie teksy i do każdego z nich było krótkie pytanie/zadanie. Należało wybrać jedną z trzech odpowiedzi.
W zadaniu ósmym znajdował się tekst z lukami (czterema). Pod tekstem umieszczono pięć zdań i nimi należało uzupełnić luki.
Zadanie dziewiąte zawierało trzy krótkie teksty- zaproszenia na różne imprezy. W tabeli zamieszczono informacje dotyczące tych imprez- należało przyporządkować właściwą imprezę do informacji.
W zadaniu nr 10 trzeba było przetworzyć przeczytane informacje. Po przeczytaniu tekstu należało uzupełnić drugi po polsku, jak najbardziej precyzyjnie oddając treść oryginału.


Zadania nr 11, 12 i 13 to zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W zadaniu jedenastym podano tekst z trzema lukami i sześć wyrazów, które mogły uzupełnić te luki. Nie trzeba było zmieniać form tych wyrazów.
Zadanie nr 12 to krótki test wyboru. Do tekstu z lukami trzeba było dobrać formę, która je logicznie uzupełnić (po trzy opcje do każdej linki).
W zadaniu trzynastym należało uzupełnić zdania wyrazami podanymi w nawiasie. Otrzymane zdania musiały być logiczne i gramatycznie poprawne. Ich zapis ortograficzny również musiał być bezbłędny. Można było wpisać maksymalnie cztery wyrazy. Można zatem było, a wręcz należało, dodać brakujące wyrazy (np. przyimki) żeby otrzymać poprane zdania.


Ostanie zadanie (14) to pisanie. Należało napisać maila to znajomego z Anglii i zaproponować grupie przyjaciół wyjazd w polskie góry. Konieczne było uwzględnienie trzech podanych elementów. Były to:

  • napisz, dlaczego warto pojechać w polskie góry
  • opisz osobę, która będzie się Wami opiekować podczas Waszego wyjazdu
  • doradź, co powinni ze sobą zabrać, i uzasadnij dlaczego.

Każda wypowiedź pisemna jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: treść, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.

Jak podejść do arkusza? Na pewno spokojnie. Po słuchaniu (tu kolejność zadań jest narzucona przez nagranie) możecie rozwiązywać arkusz od tych zadań, które są waszą mocną stroną, a te, które wydają wam się trudne rozwiązać po nich. I pamiętajcie: przenoście rozwiązania na kartę odpowiedzi!
Powodzenia!

Zdjęcie główne pixabay.com

Egzamin ósmoklasisty – przydatne linki

Nadchodząca sesja egzaminacyjna kwiecień/maj przyniesie drugą „edycję” egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli jeszcze nie zaczęliście powtórek, to dziś pokażę wam gdzie znaleźć wszystkie informacje związane z tym egzaminem, przykładowe arkusze oraz materiały dodatkowe do ćwiczeń.

Egzamin z angielskiego (bądź innego języka nowożytnego, który zdajecie) odbywa się w trzecim dniu sesji i w tym roku jest to 23 kwietnia. Na pewno pamiętacie, że ta część egzaminu trwa 90 minut.

Jakich rodzajów zadań się spodziewać? Tak jak podczas części z języka polskiego i matematyki – zadań otwartych i zamkniętych. Mamy tu zadania obejmujące rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Arkusz z ubiegłego roku jest tu.

Wszystkie struktury gramatyczne obowiązujące na egzaminie, a także przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod tym linkiem. Informator zawiera też kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych. Na pewno warto je szczegółowo przestudiować żeby wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę tworząc wypowiedź pisemną.

Jeśli jeszcze wam mało to tutaj znajdziecie arkusze pokazowe. Można rozwiązać cały arkusz i go sprawdzić – zamieszczono kryteria oceniania:)

CKE na swoim kanale na YouTube zamieściła krótką prezentację dotyczącą egzaminu. Nie przegapcie:)

Zdjęcie główne: pixabay.com