Jak zacząć przygotowania do matury

…i co zrobić żeby nie mieć poprawki.

Sesja sprawdzania matur poprawkowych za mną. Co zrobić żeby nie musieć przystępować do egzaminu w sierpniu ? Pomijając przypadki losowe, zdecydowanie zachęcam was do planowania swojej nauki już we wrześniu. Rozpocznijcie planowanie od przeanalizowania swoich mocnych i słabych stron. Zastanówcie się, co jest waszą szansą, a co zagrożeniem. Zajrzyjcie do arkuszy z poprzednich lat (dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/) i przyjrzyjcie się typom zadań. Na pewno są takie,  których rozwiązywanie jest  lub szybko stanie się waszą mocną stroną.

Po analizie, czas na zaznajomienie się z Informatorem. Informator znajdziecie tutaj.

Oprócz omówienia obu części egzaminu maturalnego (ustnej i pisemnej)i przykładowych zadań znajdziecie tam zakres środków gramatycznych dla poziomu egzaminu, który będziecie zdawać.  Dzięki temu łatwiej zaplanujecie powtórkę gramatyki.

Ważne! Zwróćcie uwagę na kryteria oceniania maili i rozprawek. Będziecie wiedzieć w jaki sposób egzaminator patrzy na waszą wypowiedź pisemną. W czasie sprawdzania prac posługujemy się właśnie tymi kryteriami.   Klucz do każdego arkusza jest inny, ale kryteria pozostają bez zmian.

Jest jeszcze jeden dokument, który można przeczytać planując przygotowania do matury. To podstawa programowa, którą znajdziecie tu.

Na co tu zwrócić uwagę? Na treści nauczania- wymagania szczegółowe. W tabeli podane są tematy, na które powinniście potrafić się wypowiedzieć. Naukę i powtórkę słownictwa możecie oprzeć na nich.  

Pamiętajcie żeby ćwiczyć wszystkie elementy egzaminu  maturalnego. Na obu poziomach są to mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Będą nieco różnić się typami zadań.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także Komisji Okręgowych (tu Poznań), to kopalnia wiedzy i przykładowych zadań. Zaglądaj!

Kiedy już przygotujesz swój plan koniecznie zacznij go wdrażać.

Jeśli nie wiesz jak przeanalizować swoje mocne i słabe strony ani jak napisać swój plan pracy- napisz do mnie. Pomogę!

Zdjęcie główne: pixabay.com